Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Strategaethau rheoli tynnu dŵr dalgylchoedd (CAMS)

Mae CAMS yn asesu faint o ddŵr sydd ar gael ym mhob dalgylch afon. Fel rhan o’r gwaith hwn rydym yn adolygu pob trwydded tynnu dŵr yn rheolaidd i weld a ydynt yn cael effaith anghynaliadwy ar yr amgylchedd

Ein gwaith

Rydym yn gweithio i sicrhau nad yw cwmnïau dŵr, ffermwyr a diwydiant yn mynd â gormod o ddŵr o’r amgylchedd.

Rydym yn rheoli faint o ddŵr sy’n cael ei gymryd o’r amgylchedd drwy system drwyddedu, drwy reoleiddio trwyddedau cyfredol, a rhoi trwyddedau newydd lle bo’n briodol.

Bydd y gwaith hwn yn sicrhau bod lefelau dŵr cynaliadwy mewn afonydd, llynnoedd a chorsydd, gan wella cynefinoedd bywyd gwyllt a gwarchod rhywogaethau sydd mewn perygl. Bydd yn sicrhau hefyd y bydd dŵr ar gael ar gyfer ein poblogaeth sy’n tyfu a’n heconomi.

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.