Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.

Strategaethau rheoli tynnu dŵr dalgylchoedd (CAMS)

Ein gwaith

Rydym yn gweithio i sicrhau nad yw cwmnïau dŵr, ffermwyr a diwydiant yn mynd â gormod o ddŵr o’r amgylchedd.

Rydym yn rheoli faint o ddŵr sy’n cael ei gymryd o’r amgylchedd drwy system drwyddedu, drwy reoleiddio trwyddedau cyfredol, a rhoi trwyddedau newydd lle bo’n briodol.

Bydd y gwaith hwn yn sicrhau bod lefelau dŵr cynaliadwy mewn afonydd, llynnoedd a chorsydd, gan wella cynefinoedd bywyd gwyllt a gwarchod rhywogaethau sydd mewn perygl. Bydd yn sicrhau hefyd y bydd dŵr ar gael ar gyfer ein poblogaeth sy’n tyfu a’n heconomi.

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.