Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Adroddiad Sefyllfa Ddŵr 2018

Rydym yn mesur, yn monitro ac yn adrodd ar amrywiaeth o baramedrau hydrolegol i asesu’r sefyllfa ddŵr ledled Cymru


Gwnawn hyn drwy ddefnyddio ein data hydrometrig ein hunain, ynghyd â data a ddarparwyd gan y Swyddfa Dywydd a chwmnïau dŵr. Rydym yn cynhyrchu adroddiad sefyllfa ddŵr misol erbyn y 15fed o bob mis. Mae’n cynnwys manylion canlynol y mis blaenorol:

  • faint o law sy’n disgyn mewn gwahanol ddalgylchoedd
  • pa mor sych yw’r priddoedd a faint o law y gallant ei amsugno ar gyfer gwahanol ardaloedd (gridiau)
  • faint o ddŵr sy’n llifo mewn gwahanol afonydd
  • faint o ddŵr sy’n cael ei storio o dan y ddaear mewn dyfrhaenau ac uwchben y ddaear mewn cronfeydd

Mae ein lefelau afonydd a môr mesuredig mwyaf diweddar ledled Cymru ar gael gan ein gorsafoedd monitro ar hyd yr afonydd a’r arfordir ar-lein

Gellir dod o hyd i wybodaeth y tri mis nesaf y sefyllfa ddŵr yn Hydrological Outlook UK 

Mae’r adroddiadau sefyllfa ddŵr diweddaraf a blaenorol ar gael isod:

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.