Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.


Gwnawn hyn drwy ddefnyddio ein data hydrometrig ein hunain, ynghyd â data a ddarparwyd gan y Swyddfa Dywydd a chwmnïau dŵr. Rydym yn cynhyrchu adroddiad sefyllfa ddŵr misol erbyn y 15fed o bob mis. Mae’n cynnwys manylion canlynol y mis blaenorol:

  • faint o law sy’n disgyn mewn gwahanol ddalgylchoedd
  • pa mor sych yw’r priddoedd a faint o law y gallant ei amsugno ar gyfer gwahanol ardaloedd (gridiau)
  • faint o ddŵr sy’n llifo mewn gwahanol afonydd
  • faint o ddŵr sy’n cael ei storio o dan y ddaear mewn dyfrhaenau ac uwchben y ddaear mewn cronfeydd

Mae ein lefelau afonydd a môr mesuredig mwyaf diweddar ledled Cymru ar gael gan ein gorsafoedd monitro ar hyd yr afonydd a’r arfordir ar-lein

Gellir dod o hyd i wybodaeth y tri mis nesaf y sefyllfa ddŵr yn Hydrological Outlook UK 

I wneud cais am Adroddiadau Sefyllfa Dŵr ar gyfer 2015 a 2016,
e-bostiwch: suwwaterresources@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Mae’r adroddiadau sefyllfa ddŵr diweddaraf a blaenorol ar gael isod:

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.