Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Sut i ddosbarthu ac asesu gwastraff

Fel rhan o’ch dyletswydd gofal yn ymwneud â gwastraff, rhaid ichi ddosbarthu’r gwastraff y mae eich busnes yn ei gynhyrchu:

  • cyn iddo gael ei gasglu, ei waredu neu ei ailgylchu
  • er mwyn pennu’r camau rheoli sy’n berthnasol i symud y gwastraff
  • er mwyn cwblhau cofnodion a dogfennau gwastraff
  • er mwyn rhannu dewisiadau awdurdodedig yn ymwneud â rheoli gwastraff
  • er mwyn atal niwed i bobl a’r amgylchedd

Dylech ddefnyddio’r canllawiau hyn os ydych yn cynhyrchu, yn rheoli neu’n rheoleiddio gwastraff. Wrth lenwi’r dogfennau gwastraff, rhaid i’r gwastraff gael ei ddosbarthu trwy ddefnyddio cod. Bydd yn eich helpu i ddewis y cod cywir ar gyfer y gwastraff, ac yn arbennig yn penderfynu a yw’r gwastraff yn beryglus ai peidio.

Mae’r canllawiau hyn yn disodli Hazardous waste: interpretation of the definition and classification of hazardous waste (WM2). Cynhaliwyd ymgynghoriad ynghylch y newidiadau, a gellir dod o hyd i’r hyn sydd wedi newid, a pham, ar ein tudalen Dosbarthu ac Asesu Gwastraff - Nodyn Technegol WM3.

Bydd manylion am y modd y bydd y newidiadau’n cael eu rhoi ar waith ar gael cyn bo hir.

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Dosbarthu Gwastraff - Nodyn Technegol WM3 Mae'r ddogfen hon yn Saesneg yn unig PDF [5.3 MB]

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.