Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.

Adroddiad Amgylcheddol Gorchymyn Sychdwr Hafren

Rydym yn yngynghori ar yr Adroddiad Amgylcheddol fyddai'n cael ei ddefnyddio os y byddem yn gwneud cais am Orchymyn Sychder i DEFRA neu Lywodraeth Cymu

Mae dalgylch yr Hafren yn cynnwys safleoedd yng Nghymru a Lloegr. Rydym wedi llunio'r adroddiad a'r dogfennau atodol gyda Asiantaeth yr Amgylchedd i sicrhau eu bod yn adlewyrchu anghenion y ddau gorff yn ogystal a'r cymunedau rydym ni'n eu gwasanaethu.

Pwrpas yr ymgynghoriad yw i rannu a chasglu adborth ar yr Adroddiad Amgylcheddol a'r dogfennau atodol. Er mwyn sicrhau fod barn y sawl sy'n ddibynol ar yr Afon Hafren yn cael ei glywed, ac er mwyn sicrhau ein bod yn barod am beth bynnag a ddelo, rydym yn gofyn i chi fod yn rhan o’r broses hon.   

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.