Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.

Bydd eiddo a thir glannau aber Hafren tan fwy o fygythiad llifogydd yn ystod y blynyddoedd nesaf.

Mae angen inni gynllunio pa amddiffynfeydd y mae’u hangen yn y dyfodol, er mwyn diogelu cynifer o gartrefi a busnesau ag y bo modd. Wrth wneud hyn, mae angen inni ddiogelu amgylchedd naturiol yr ardal unigryw hon, hefyd. Rydym yn cydweithio ag Asiantaeth yr Amgylchedd er mwyn cyflawni’r amcanion hyn.

Daw’r ymgynghoriad hwn i ben ddiwedd Gorffennaf 2013.

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.