Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.

Ymgynghoriad ynghylch ein Cynllun Cyhoeddi Trwyddedu

Mae Gorchymyn Corff Adnoddau Naturiol (Swyddogaethau) 2013 (y Gorchymyn Swyddogaethau) yn gosod dyletswydd newydd ar Cyfoeth Naturiol Cymru, i fod â chynllun ar wahân yn ymwneud yn benodol â gwybodaeth ynghylch ceisiadau trwydded a’n penderfyniadau trwyddedu ni. Cyfeiriwn at hwn fel y “Cynllun Cyhoeddi Trwyddedu”.

Sut mae ymateb

Cyflwynwch eich sylwadau erbyn 4 o’r gloch y pnawn ar 27 Hydref 2014, yn unrhyw un o’r moddion canlynol:

E-bost:

publicationschemeconsultation@naturalresourceswales.gov.uk

neu trwy’r

Post:

Cynllun Cyhoeddiadau Trwyddedu (Tîm Pontio)
Cyfoeth Naturiol Cymru
29 Heol Casnewydd
Caerdydd, CF24 0TP

Cyhoeddi canlyniadau ein hymgynghoriad

Cyhoeddwn ein hymateb cyflawn i’r ymgynghoriad erbyn 1 Rhagfyr 2014. Cynhwysa sylwadau ac ymholiadau cryno a dderbyniasom yn yr ymatebion, ac amlinella ein hargymhellion a fydd yn ystyried y cyfryw. Bydd yr adroddiad ar ein gwefan.

 

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.