Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.

Beth rydym yn ei wneud?

Hysbysa Cyfoeth Naturiol Cymru y bwriada wneud gwaith hwyluso ymfudiad pysgod yn Ebwy Fach yn Aber-big, CGC SO 209018. Golyga’r gwaith arfaethedig adeiladu esgynfa garreg er mwyn galluogi pysgod i nofio i fyny uwchlaw’r gored fertigol, friglydan, 1.5m o uchder.

Asesiad ecologol

Barn Cyfoeth Naturiol Cymru yw nad yw’r gwaith gwella’n debyg o effeithio’n sylweddol ar yr amgylchedd, ac ni fwriada baratoi datganiad amgylcheddol yn ei gylch. Lluniwyd Adroddiad Ymchwil Ecolegol ac Asesiad Rhagarweiniol Cyfarwyddeb Fframwaith Dwr.

Gellir cael copïau o’r dogfennau hyn trwy ysgrifennu at:

Lia Silva
Rheolwr Cynllun
Cyfoeth Naturiol Cymru
Ty Cambria
29 Heol Casnewydd
Caerdydd
CF24 0TP

Neu yrru neges e-bost at lia.silva@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Os oes gennych unrhyw sylwadau, gyrrwch hwy erbyn 23 Ebrill.

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.