Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.


Ein holl ymatebion ymgynghori hyd yma eleni:

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Ymgynghoriad Llywodraeth Cymru: ‘Cynigion yn ymwneud â chyhoeddi ystadegau swyddogol’ PDF [327.1 KB]
Strategaeth Ddwr i Gymru PDF [320.5 KB]
Ymgynghoriad Asiantaeth yr Amgylchedd Ewrop ynghylch Statws Cadwraethol Ar lefel fioddaearyddol yn yr UE PDF [272.9 KB]
Strategaeth Adnoddau Dŵr PDF [150.1 KB]
Cwricwlwm Cymru Diwygio Meysydd Dysgu a rhaglenni astudio y Cyfnod Sylfaen hyd at Gyfnod Allweddol 4 PDF [242.9 KB]
Gwrando arnoch chi: Mae eich iechyd yn bwysig Papur Gwyn Iechyd y Cyhoedd – Ymatebion i’r Ymgynghoriad PDF [320.1 KB]
Ymgynghoriad: Datblygiadau Tyrbinau Gwynt Y Gofynion o ran Asesu’r Effaith ar y Dirwedd a’r Effaith Weledol PDF [440.9 KB]
Adrodd Rheoleiddiol PDF [179.1 KB]

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.