Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.

Ymatebion 2013

Ymatebion Ymgynghori 2013 gan Cyfoeth Naturiol Cymru


Ein holl ymatebion ymgynghori hyd yma eleni:

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Coridor yr M4 o amgylch Casnewydd Adroddiad Amgylcheddol yr Asesiad Amgylcheddol Strategol PDF [547.7 KB]
Coridor yr M4 o amgylchedd casnewydd ymateb Cyfoeth Naturiol Cymru ir cynllun drafft a oedd yn destun ymgynghoriad cyhoeddus rhwng 23 medi ac 16 PDF [742.1 KB]
Coridor yr M4 o amgylch Casnewydd Ystyried yr opsiynau mewn perthynas â gofynion y Rheoliadau Cynefinoedd PDF [490.4 KB]

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.