Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.

Mae'n ofynnol ar Gyfoeth Naturiol Cymru hefyd i gynhyrchu adroddiadau blynyddol i Lywodraeth Cymru sy'n dangos sut y gwnaethom berfformio wrth ddarparu ymatebion o sylwedd o fewn terfynau amser penodedig. Mae'n rhaid i ni baratoi a chyflwyno ein hadroddiad blynyddol cyntaf erbyn 1 Gorffennaf 2017.

Yn ogystal, rydym yn cynnal arolwg blynyddol ymhlith Awdurdodau Cynllunio Lleol er mwyn casglu eu barn ynglŷn ag effeithiolrwydd y cyngor a roddwn. Cafodd yr arolwg cyntaf ei gynnal yn 2016 a bydd canlyniadau’r gwaith hwn yn cael eu defnyddio i gyfarwyddo datblygiad ein gwasanaeth cynghori cynllunio datblygu.

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Gwasanaeth cynghori ar gynllunio datblygiad Arolwg cwsmeriad 2016 PDF [460.5 KB]
Gwasanaeth Cynghori ar Gynllunio Datblygiad Adroddiad Blynyddol i Weinidogion Cymru 2016-2017 PDF [510.0 KB]

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.