Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.

Cynlluniau Ystâd Goed Llywodraeth Cymru

Dewch i gael gwybod beth sy'n llywio ein gwaith rheoli ar eich coedwigoedd ‒ Ystâd Goed Llywodraeth Cymru

Mae Ystâd Goed Llywodraeth Cymru yn eiddo i Weinidogion Cymru ac yn cael ei rheoli gan Cyfoeth Naturiol Cymru. Rydyn ni'n rheoli'r ased cyhoeddus sylweddol hwn fel ei fod yn gallu darparu amrywiaeth eang o fanteision i ni i gyd.

Mae ein gwaith rheoli ar eich coedwigoedd yn cael ei lywio gan fframwaith o ddeddfwriaeth a pholisi. Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ein cynlluniau a sut y gallwch chi leisio'ch barn trwy ddilyn y dolenni.

Cymerwch ran

Rydyn ni'n eich annog chi i ddylanwadu ar ein gwaith ac i gymryd rhan. Dewch o hyd i ragor o wybodaeth trwy ddilyn y ddolen i 'Coetiroedd a chi'.

Os hoffech gysylltu â’r Tîm Rheolaeth Coedwigaeth Gynaliadwy, Cyfoeth Naturiol Cymru, gallech anfon eich ymholiad at sfmt@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.