Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.

Newid yn yr hinsawdd a choetiroedd

Gwybodaeth am sut mae coetiroedd a choed yn cyfrannu at leihau ôl troed carbon yng Nghymru, a sut mae angen iddynt ymaddasu i’r newid yn yr hinsawdd

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.