Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.

Ymgynghoriadau rheoliadau dalfeydd eogiaid a sewin 2017

Darllenwch fwy am yr achos technegol a Cwestiynau Cyffredin (FAQs) sy’n cefnogi’r rheoliadau statudol arfaethedig ar gyfer mesurau i reoli ein heogiaid a’n sewin mewn dull mwy cynaliadwy

Mae eogiaid a sewin yn rhywogaethau eiconig yng Nghymru, ac eto mae stociau mewn llawer o afonydd wedi lleihau’n sylweddol dros y degawdau diweddaraf ac ar hyn o bryd ystyrir nad ydynt yn gynaliadwy.  Nid ydym felly’n diogelu’r manteision posibl ar gyfer Cymru a fyddai’n deillio o gael poblogaethau iach o bysgod a’r pysgodfeydd y gallant eu cynnal.

Ymgynghoriadau

 

 

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.