Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.

Adnabod eich afonydd - crynodebau dalgylchoedd eogiaid a siwin

Mae ein hadroddiadau’n disgrifio statws poblogaethau’r eog a’r siwin ar gyfer prif ddalgylchoedd eogiaid a siwin Cymru

Vyrnwy - Plas Dolanog

Maent yn dwyn ynghyd ddata sydd wedi deillio o ddalfeydd gwialenni, asesiadau o’r stoc a gwaith monitro pysgod ifanc; yn disgrifio’r ffactorau sy’n cyfyngu ar y poblogaethau ac yn pennu’r sialensiau a wynebir yn y dalgylchoedd.

Yn y tablau camau gweithredu caiff gwelliannau i gynefinoedd eu pennu ar gyfer adfer cynhyrchiant poblogaethau eogiaid a siwin. Mae’r tablau hyn yn cynnwys prosiectau ar y cyd lle y bydd gwaith yn cael ei wneud gan ein partneriaid, nid gan Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn unig.

Crynodebau dalgylchoedd 2015

(Saesneg yn unig)

Afon Clwyd
Afon Conwy
Afon Dwyfor
Afon Dwyryd
Afon Dyfi
Afon Dyfrdwy
Afon Dysynni
Afon Glaslyn
Afon Gwy
Afon Gwyrfai Llyfni
Afon Mawddach
Afon Ogwen
Afon Seiont
Afonydd Taf ac Elai
Afon Wysg

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Afon Gwy Crynodeb dalgylchoedd Eogiaid a Siwin 2015 PDF [1.0 MB]
Afonydd Taf ac Elai Crynodeb dalgylchoedd Eogiaid a Siwin 2015 PDF [763.3 KB]
Afon Wysg Crynodeb dalgylchoedd Eogiaid a Siwin 2015 PDF [755.3 KB]
Afon Clwyd Crynodeb dalgylchoedd Eogiaid a Siwin 2015 PDF [1.0 MB]
Afon Conwy Crynodeb dalgylchoedd Eogiaid a Siwin 2015 PDF [915.0 KB]
Afon Dyfrdwy Crynodeb dalgylchoedd Eogiaid a Siwin 2015 PDF [1.5 MB]
Afon Dwyfor Crynodeb dalgylchoedd Eogiaid a Siwin 2015 PDF [817.0 KB]
Afon Dwyryd Crynodeb dalgylchoedd Eogiaid a Siwin 2015 PDF [788.5 KB]
Afon Dyfi Crynodeb dalgylchoedd Eogiaid a Siwin 2015 PDF [864.4 KB]
Afon Dysynni Crynodeb dalgylchoedd Eogiaid a Siwin 2015 PDF [746.5 KB]
Afon Glaslyn Crynodeb dalgylchoedd Eogiaid a Siwin 2015 PDF [578.2 KB]
Afon Gwyrfai Llyfni Crynodeb dalgylchoedd Eogiaid a Siwin 2015 PDF [589.3 KB]
Afon Mawddach Crynodeb dalgylchoedd Eogiaid a Siwin 2015 PDF [770.1 KB]
Afon Ogwen Crynodeb dalgylchoedd Eogiaid a Siwin 2015 PDF [725.4 KB]
Afon Seiont Crynodeb dalgylchoedd Eogiaid a Siwin 2015 PDF [863.9 KB]
Afon Aeron Crynodeb dalgylchoedd Eogiaid a Siwin (Saesneg yn unig) PDF [635.5 KB]
Afon Afan Crynodeb dalgylchoedd Eogiaid a Siwin (Saesneg yn unig) PDF [626.6 KB]
Afon Cleddaus Crynodeb dalgylchoedd Eogiaid a Siwin (Saesneg yn unig) PDF [575.6 KB]
Afon Gwendraeth Crynodeb dalgylchoedd Eogiaid a Siwin (Saesneg yn unig) PDF [527.8 KB]
Afon Llwchwr Crynodeb dalgylchoedd Eogiaid a Siwin (Saesneg yn unig) PDF [634.9 KB]
Afon nedd Crynodeb dalgylchoedd Eogiaid a Siwin (Saesneg yn unig) PDF [594.0 KB]
Afon Nyfer Crynodeb dalgylchoedd Eogiaid a Siwin (Saesneg yn unig) PDF [588.8 KB]
Afon Ogwr Crynodeb dalgylchoedd Eogiaid a Siwin (Saesneg yn unig) PDF [566.5 KB]
Afon Rheidol Crynodeb dalgylchoedd Eogiaid a Siwin (Saesneg yn unig) PDF [590.9 KB]
Afon Taf Crynodeb dalgylchoedd Eogiaid a Siwin (Saesneg yn unig) PDF [649.6 KB]
Afon Tawe Crynodeb dalgylchoedd Eogiaid a Siwin (Saesneg yn unig) PDF [752.7 KB]
Afon Tywi Crynodeb dalgylchoedd Eogiaid a Siwin (Saesneg yn unig) PDF [684.0 KB]
Afon Ystwyth Crynodeb dalgylchoedd Eogiaid a Siwin (Saesneg yn unig) PDF [644.2 KB]

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.