Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.

Gwneud eich gwaith eich hun mewn rhanbarth draenio

Rheoli a goruchwylio lefel y dŵr

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru’n cyflawni rôl oruchwylio mewn cysylltiad â phob mater sy’n debygol o gael effaith ar reoli lefel y dŵr a draeniad mewn rhanbarthau draenio. Rydyn ni hefyd yn rheoli gwaith a gweithgareddau sy’n cael eu gwneud gan eraill os yw’n bosibl iddyn nhw gael effaith ar ein cyrsiau dŵr.

Caniatâd Draenio Tir

Os ydych chi eisiau gwneud gwaith mewn rhanbarth draenio, neu os ydych chi eisiau gwneud eich gwaith cynnal a chadw eich hun ar gwrs dŵr, bydd angen i chi gysylltu â ni i wneud cais am Ganiatâd Draenio Tir.

Prif afonydd

Os yw eich gwaith yn ymwneud â phrif afonydd, gallwch gael rhagor o wybodaeth am ganiatadau amddiffyn rhag llifogydd.

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.