Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.

Rhagolygon llifogydd 5 diwrnod

Fel arfer caiff y rhagolygon llifogydd pump diwrnod eu diweddaru tua 10.30am bob diwrnod ac yn fwy aml pan mae risg uchel neu gymedrol o lifogydd

Cafodd y rhagolygon eu diweddaru’r tro diwethaf am 10:30 ar dydd iau 26 Ebr 2018. Adnewyddwch y dudalen.

Crynodeb

Mae llifogydd lleol yn bosibl ond ni ddisgwylir o afonydd a dŵr arwynebol ar draws de-orllewin a rhannau canolog Lloegr a De Cymru ar ddydd Gwener. Mae hyn oherwydd glaw trwm lleol ar draws yr ardaloedd hyn. Efallai y bydd tir a ffyrdd yn llifogi ac efallai y bydd tarfu ar deithio.

Mae llifogydd mwy eang yn bosibl ond ni ddisgwylir o afonydd a dŵr arwynebol yn ne-ddwyrain Lloegr o brynhawn Sul tan dydd Llun. Mae hyn oherwydd y posibilrwydd o law trwm eang yma. Efallai y bydd eiddo'n llifogi ac efallai y bydd tarfu ar deithio.

Dydd Iau

Forecast for Thursday 26 April 2018

Risg uchel

Bygythiad sylweddol i fywyd - gweithredwch

Question mark

Risg cymedrol

Disgwylir llifogydd - byddwch barod

Question mark

Risg isel

Llifogydd yn bosibl - byddwch ymwybodol

Question mark

Risg isel iawn

Dim angen gweithredu ar hyn o'r bryd

Question mark

Risg isel iawn i’r siroedd sydd ddim yn y rhestr uchod

Dydd Gwener

Forecast for Friday 27 April 2018

Risg uchel

Bygythiad sylweddol i fywyd - gweithredwch

Question mark

Risg cymedrol

Disgwylir llifogydd - byddwch barod

Question mark

Risg isel

Llifogydd yn bosibl - byddwch ymwybodol

Question mark

Risg isel iawn

Dim angen gweithredu ar hyn o'r bryd

Question mark

Risg isel iawn i’r siroedd sydd ddim yn y rhestr uchod

Dydd Sadwrn

Forecast for Saturday 28 April 2018

Risg uchel

Bygythiad sylweddol i fywyd - gweithredwch

Question mark

Risg cymedrol

Disgwylir llifogydd - byddwch barod

Question mark

Risg isel

Llifogydd yn bosibl - byddwch ymwybodol

Question mark

Risg isel iawn

Dim angen gweithredu ar hyn o'r bryd

Question mark

Risg isel iawn i’r siroedd sydd ddim yn y rhestr uchod

Dydd Sul

Forecast for Sunday 29 April 2018

Risg uchel

Bygythiad sylweddol i fywyd - gweithredwch

Question mark

Risg cymedrol

Disgwylir llifogydd - byddwch barod

Question mark

Risg isel

Llifogydd yn bosibl - byddwch ymwybodol

Question mark
 • Deheuol (5)
  • Brighton a Hove

  • E Sussex

  • kent

  • Medway

  • W Sussex

 • Anglia (6)
  • Swydd Gaergrawnt

  • Essex

  • Norfolk

  • Southend-on-Sea

  • Suffolk

  • Thurrock

 • Tafwys (3)
  • GTR Llundain

  • Swydd Hertford

  • Surrey

Risg isel iawn

Dim angen gweithredu ar hyn o'r bryd

Question mark

Risg isel iawn i’r siroedd sydd ddim yn y rhestr uchod

Dydd Llun

Forecast for Monday 30 April 2018

Risg uchel

Bygythiad sylweddol i fywyd - gweithredwch

Question mark

Risg cymedrol

Disgwylir llifogydd - byddwch barod

Question mark

Risg isel

Llifogydd yn bosibl - byddwch ymwybodol

Question mark
 • Deheuol (5)
  • Brighton a Hove

  • E Sussex

  • kent

  • Medway

  • W Sussex

 • Anglia (6)
  • Swydd Gaergrawnt

  • Essex

  • Norfolk

  • Southend-on-Sea

  • Suffolk

  • Thurrock

 • Tafwys (3)
  • GTR Llundain

  • Swydd Hertford

  • Surrey

Risg isel iawn

Dim angen gweithredu ar hyn o'r bryd

Question mark

Risg isel iawn i’r siroedd sydd ddim yn y rhestr uchod

 

Rhybuddion llifogydd mewn grym

 

Floodline 0345 988 1188 - gwasanaeth 24 awr.

 

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.