Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.

Adroddiad Perfformiad Blynyddol ar gyfer Dŵr Cymru Welsh Water (‘Dŵr Cymru’) 2016

Mae'r adroddiad hwn yn crynhoi perfformiad amgylcheddol Dŵr Cymru Welsh Water, y cynnydd da y mae wedi'i wneud, a pha welliannau pellach yr hoffem eu gweld.

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.