Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Arolwg o Wastraff Diwydiannol a Masnachol

Cafodd yr arolwg o wastraff diwydiannol a masnachol (D & M) a gynhyrchwyd yng Nghymru yn ystod blwyddyn galendr 2012 ei gynnal gan RSK Environment Ltd mewn partneriaeth ag Urban Mines, a’i reoli gan Cyfoeth Naturiol Cymru ar ran Llywodraeth Cymru a oedd yn ariannu’r prosiect. Cafodd cymorth ei ddarparu hefyd gan Ainsworth & Parkinson, Groundwork Cymru a WRc

Gwastraff Diwydiannol a Masnachol a gynhyrchwyd yng Nghymru 2012

Cafodd data ei gasglu gan 1,540 o safleoedd busnes mewn gwahanol sectorau ac o wahanol faint ar hyd a lle Cymru rhwng mis Gorffennaf 2013 a mis Rhagfyr 2013. Cafodd y data ei grosio i fyny i lefel ranbarthol a chenedlaethol yng Nghymru drwy ddefnyddio data poblogaeth.

Prif ganfyddiadau

  • Amcangyfrifir bod sectorau diwydiannol a masnachol Cymru wedi cynhyrchu 3.7 miliwn tunnell o wastraff
  • Roedd 55 y cant yn ddiwydiannol
  • Roedd 45 y cant yn fasnachol
  • Roedd y gyfradd paratoi i ailddefnyddio, ailgylchu a chompostio o ran y gwastraff diwydiannol a’r gwastraff masnachol a gynhyrchwyd yn 58% a’r gyfradd gwaredu i dir yn 26%

Math o wastraff

Y math mwyaf arwyddocaol o wastraff D&M a gynhyrchwyd oedd gwastraff anfetelaidd, 29 y cant, yna gwastraff cymysg, 22 y cant, gwastraff mwynau, 21 y cant a gwastraff anifeiliaid a gwastraff llystyfol, 10 y cant.

Rheoli gwastraff

I fanylu ar sut y cafodd y gwastraff ei reoli:

  • ailgylchwyd 1.6 miliwn tunnell, 42 y cant
  • gwaredwyd 963 mil tunnell, 26 y cant, drwy dirlenwi
  • paratowyd 544 mil tunnell, 15 y cant, i’w ailddefnyddio
  • anfonwyd 196 mil tunnell, 5 y cant, i adfer tir
  • anfonwyd 143 mil tunnell, 4 y cant, i’w losgi
  • cafodd 34 mil tunnell, 1 y cant, ei gompostio

Gwastraff peryglus

O’r holl wastraff a gynhyrchwyd gan ddiwydiant a masnach yn 2012, sef 3.6 miliwn tunnell, amcangyfrifwyd bod 239 mil tunnell o wastraff peryglus wedi’i gynhyrchu (7%). Amcangyfrifwyd bod hyn yn rhannu’n 159 mil tunnell o wastraff diwydiannol (67%) ac 80 mil tunnell o wastraff masnachol (33%). Y prif fathau o wastraff peryglus a gynhyrchwyd oedd gwastraff Cemegol a gwastraff Gofal Iechyd a Biolegol.

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Industrial and Commercial Waste Wales data 2012 (Saesneg yn unig) EXCEL [141.0 KB]

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.