Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.

Adolygiad o Lifogydd Arfordirol Cymru: Cynllun Cyflawni ar gyfer Argymhellion Cam 2

Cynllunio ar gyfer gweithredu Argymhellion Cam 2 er mwyn galluogi Cymru i wrthsefyll llifogydd arfordirol yn well


Yn dilyn y llifogydd a ddigwyddodd ar Arfordir Gogledd Cymru ar 5ed Rhagfyr 2013 a’r stormydd arfordirol ehangach ddechrau mis Ionawr 2014, ar y cyd â phartneriaid ledled Cymru cwblhaodd Cyfoeth Naturiol Cymru Adolygiad dau gam yn ôl cyfarwyddyd y Gweinidog Cyfoeth Naturiol. Daeth yr Adolygiad hwn i ben trwy nodi 47 o Argymhellion unigol (‘Argymhellion Cam 2’).

Mae’r Cynllun Cyflawni hwn yn cynnwys dwy ran, sef y Prif Adroddiad a’r Dogfennau Ategol. Gyda’i gilydd, mae’r rhain yn nodi sut y gellir gwneud cynnydd o safbwynt yr Argymhellion hyn, gan ystyried:

  • Sut y gellir bwrw ymlaen â’r Argymhellion (methodoleg)
  • Gan bwy (pa sefydliadau a phartneriaid sydd angen cymryd rhan)
  • Ar gyfer cyflawni beth (gwelliannau parhaus neu ganlyniad penodol)
  • Amserlenni dynodol

Mae’r Argymhellion yn cynnwys gweithgareddau y gellir eu cwblhau a’u cyflawni’n gymharol gyflym, yn ogystal â rhai eraill, fel addasu i’r peryglon cynyddol, a fydd yn digwydd dros gyfnod hwy o lawer.

Un o flaenoriaethau Llywodraeth Cymru a’r holl Awdurdodau Rheoli Perygl Arfordiroedd fu trwsio, adnewyddu ac adfer mannau a ddifrodwyd gan stormydd y gaeaf diwethaf. Yn ychwanegol, fodd bynnag, mae cynnydd trawiadol wedi’i wneud ar draws yr Argymhellion, gyda 5 wedi’u cwblhau a 35 ar y gweill.

Bellach mae’r Cynllun Cyflawni’n cynnig fframwaith ar gyfer cynnydd pellach yn y dyfodol o safbwynt yr Argymhellion, er mwyn galluogi Cymru i wrthsefyll llifogydd arfordirol yn well yn y dyfodol.

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.