Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.

Adroddiad dwy flynedd - Diogelwch Cronfeydd Dŵr 2013-15

Mae ein hadroddiad dwyflynyddol cyntaf yn ymdrin â'r cyfnod o'r dechrau Adnoddau Naturiol Cymru yn Ebrill 2013 to 31 Mawrth, 2015

Cyfoeth Naturiol Cymru yw'r awdurdod gorfodi ar gyfer Deddf Cronfeydd Dŵr 1975.

Mae dros 200 o gronfeydd dŵr rheoledig yng Nghymru ac ein cyfrifoldeb ni yw i wneud yn siŵr y bod nhw'n cydymffurfio â'r gyfraith. Mae'r gyfraith yn mynnu ein bod yn adrodd i Weinidog Cymru bob dwy flynedd ar yr hyn yr ydym wedi'i wneud fel yr awdurdod gorfodi i sicrhau ymgymerwyr cronfeydd yn arsylwi ac yn cydymffurfio â'r gyfraith.

Mae hefyd yn ofynnol i ni yn benodol i adrodd ar yr hyn yr ydym wedi ei wneud i sicrhau diogelwch cronfeydd yr ydym yn yr ymgymerwr.

Mae ein hadroddiad dwyflynyddol cyntaf yn ymdrin â'r cyfnod o'r dechrau Adnoddau Naturiol Cymru yn Ebrill 2013 to 31 Mawrth, 2015.

Rydym yn croesawu adborth ar ein hadroddiad a dylai hyn gael ei e-bostio i:

reservoirs@naturalresourceswales.gov.uk

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Adroddiad dwy flynedd - Diogelwch Cronfeydd Dŵr 2013-15 Ein hadroddiad dwyflynyddol cyntaf Ebrill 2013 - 31 Mawrth 2015 PDF [0.0 KB]

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.