Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.

Mapiau Coedwigaeth

Rydym yn gweithio ar ddatblygu mapiau newydd ar gyfer arddangos ein data amgylcheddol, gan gynnwys mapiau coedwigaeth a choetiroedd ar gyfer Cymru. Dylai'r rhain fod ar gael i chi eu ddefnyddio cyn bo hir


Yn y cyfamser, gallwch weld a lawrlwytho setiau data ar Lle - Porth Llywodraeth Cymru ar gyfer data amgylcheddol.

Gallwch hefyd weld map o ddata coedwigaeth ar wefan y Comisiwn Coedwigaeth.

Neu, ewch i neud cais am wybodaeth oddi wrthym.

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.