Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.

Manylion am safleoedd gwastraff trwyddedig


Drwy ddefnyddio ein map cewch wybodaeth am y safleoedd sydd gyda trwyddedau gwastraff, gan gynnwys:

  • y math o gyfleuster gwastraff
  • enw’r ymgeisydd
  • capasiti
  • nifer o drwyddedau

Byddwch yn ymwybodol y bod oedi rhwng cyhoeddi penderfyniadau trwyddedu a'r data yn ymddangos ar y map.

Cymorth gyda'n map

Rhagor o wybodaeth

Os ydych yn chwilio am leoliad i ailgylchu eich offer, ewch i wefan Ailgylch dros Gymru.

Gwybodaeth am safleoedd gwastraff, gan gynnwys manylion am y cynllun lwfans tirlenwi a manylion ailgylchu statudol ar gyfer awdurdodau lleol.

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.