Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.

Manylion am safleoedd gwastraff trwyddedig

Mae busnesau yng Nghymru sy'n defnyddio, ailgylchu, trin, storio neu waredu gwastraff angen trwydded gan Cyfoeth Naturiol Cymru er mwyn gweithredu yn gyfreithiol


Drwy ddefnyddio ein map cewch wybodaeth am y safleoedd sydd gyda trwyddedau gwastraff, gan gynnwys:

  • y math o gyfleuster gwastraff
  • enw’r ymgeisydd
  • capasiti
  • nifer o drwyddedau

Byddwch yn ymwybodol y bod oedi rhwng cyhoeddi penderfyniadau trwyddedu a'r data yn ymddangos ar y map.

Cymorth gyda'n map

Rhagor o wybodaeth

Os ydych yn chwilio am leoliad i ailgylchu eich offer, ewch i wefan Ailgylch dros Gymru.

Gwybodaeth am safleoedd gwastraff, gan gynnwys manylion am y cynllun lwfans tirlenwi a manylion ailgylchu statudol ar gyfer awdurdodau lleol.

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.