Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Croeso i Flwyddyn y Môr

Darganfyddwch brofiadau epig newydd ar lannau Cymru

Croeso i’n glannau epig

Mae’r môr yn amgylchynu tair o bedair ochr Cymru.

Mae’n brif nodwedd amlwg, sy’n rhoi ffurf a chymeriad i’n gwlad.

Dyma yw Blwyddyn y Môr.

Beth yw Blwyddyn y Môr?

Mae Croeso Cymru yn dathlu arfordir eithriadol Cymru yn 2018.

Bydd llawer o bethau’n digwydd eleni, o gystadlaethau syml codi cestyll tywod i ddigwyddiadau blaenllaw a gynhelir drwy’r flwyddyn o amgylch ein glannau.

Dilynwch yr hashnod #GwladGwlad ar y cyfryngau cymdeithasol i ganfod mwy.

Ble ydw i’n cychwyn?

Rydym wedi dewis deg lle arbennig yr ydym yn gofalu amdanynt ar arfordir Cymru y gallwch eu harchwilio yn ystod Blwyddyn y Môr.

Neu beth am ddarganfod siâp y genedl wrth droedio Llwybr Arfordir Cymru sy’n mynd heibio amrywiaeth syfrdanol o forweddau o amgylch Cymru.

Chwilio am ragor?

Cyfoeth Naturiol Cymru yw un o ddarparwyr cyfleusterau hamdden awyr agored mwyaf Cymru.

Mae gennym gannoedd o lwybrau cerdded, llwybrau beicio mynydd o safon fyd-eang, canolfannau ymwelwyr a safleoedd picnic mewn coedwigoedd a Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol wedi eu lleoli yn rhai o ardaloedd mwyaf trawiadol y wlad.

Darganfyddwch fwy am ddyddiau allan yn ein coetiroedd a’r Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol.

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.