Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.

Croeso i Flwyddyn y Chwedlau

Mae Croeso Cymru, tîm twristiaeth Llywodraeth Cymru, wedi lansio ymgyrch i ddathlu ein gorffennol, ein presennol a’n dyfodol epig

Cadair fawr Idris

Cadair fawr Idris

Mae gan Gymru dirwedd hynafol, gyda miloedd o flynyddoedd o hanes a chwedlau.

Mae hefyd yn wlad o syniadau mawr ac o anturwyr dewr. Mae’n lle rhagorol i’w fwynhau.

2017 yw Blwyddyn y Chwedlau.

Beth sy’n gwneud lle yn chwedlonol?

Mae’n llawer mwy na phobl ac adeiladau. Mae gan bob llyn, pob craig a phob bryn yng Nghymru ei chwedl unigryw ei hun.

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn gofalu am nifer fawr o’r mannau arbennig hyn.

Ble ydw i’n cychwyn?

Rydym wedi dewis pump o lwybrau â chysylltiadau chwedlonol ar eich cyfer fel y gallwch archwilio’r tirweddau a ysbrydolodd rai o straeon hynafol Cymru.

Chwilio am fwy?

Ynghyd â channoedd o lwybrau cerdded, mae Cyfoeth Naturiol yn un o ddarparwyr mwyaf cyfleusterau hamdden awyr agored yng Nghymru.

Mae ein 550 cilomedr o lwybrau beicio mynydd, ein pum canolfan ymwelwyr a’n 75 ardal bicnic wedi eu lleoli mewn coetiroedd ac mae Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol yn rhai o ardaloedd prydferthaf y wlad.

Darganfyddwch fwy am ddyddiau allan yn ein coetiroedd a Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol.

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.