Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.

Deg o’r goreuon

Chwilio am antur awyr agored? Edrychwch ar y syniadau hyn ar gyfer antur yn yr awyr agored ac archwiliwch gefn gwlad Cymru

Dwy ddynes, Llwybr Gwarchodwyr y Brenin Deg uchaf o bethau i'w gwneud

Darganfod yr hyn sy'n gwneud Cymru mor arbennig

Dau blentyn gyda deulygad Deg gweithgaredd gorau

Dewiswch ba un a fynnoch o’n rhestr o’r deg gweithgaredd a rhoi cynnig ar rywbeth newydd!

Dail yn hydref Deg uchaf llwybrau cerdded yr Hydref

Dewch i ddarganfod y lleoliadau gorau i weld lliwiau’r hydref yn ein dewis ni o’r llecynnau harddaf i fwynhau dawns y dail.

Two walkers at Cwm Glas Crafnant Deg Uchaf Llwybrau Cerdded y Gaeaf

Lapiwch yn gynnes rhag yr oerfel ar gyfer antur aeafol a dewiswch un o’r llwybrau hyn drwy goedwig neu Warchodfa Natur Genedlaethol.

Fainc a chlychau'r gog Deg Uchaf Llwybrau Cerdded y Gwanwyn

Teimlwch wefr y gwanwyn a dewiswch gerdded un o’r llwybrau hyn mewn coedwig neu Warchodfa Natur Genedlaethol.

Teulu yn cerdded Coedwig Hafren Deg uchaf llwybrau cerdded yr haf

Dewch i ddarganfod yr awyr agored ar rai o'n llwybrau gorau ar gyfer yr haf yn ein coetiroedd a'n Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol.

Castell Harlech © Crown copyright (2011) Visit Wales, all rights reserved Eglwysi, cestyll a chapeli

Deg o lwybrau ar gyfer archwilio eglwysi hanesyddol, capeli a chestyll dros Gymru wrth gerdded, beicio neu ar gefn ceffyl.

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.