Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Fforwm Mynediad Cenedlaethol i Gymru

Mae'r FMCG yn cyfarfod yn rheolaidd i drafod materion mynediad sydd o bwys cenedlaethol, ac yn cynghori Cyfoeth Naturiol Cymru a Llywodraeth Cymru


Mae'r Fforwm Mynediad Cenedlaethol i Gymru prif ddibenion yw helpu Cyfoeth Naturiol Cymru a Llywodraeth Cymru i:

  • wella ansawdd a graddau'r mynediad i gefn gwlad ac arfordiroedd Cymru
  • ymestyn y cyfleoedd i fwynhau a hamddena awyr agored cyfrifol i bawb

Rheoli cydberthnasau a chymunedau

Wrth geisio cyflawni'r nod hwn, mae'r Fforwm yn cydnabod y rhyngberthynas agos sy'n bodoli rhwng rheoli mynediad a lles amgylcheddol, economaidd, cymdeithasol a diwylliannol cyffredinol ein cymunedau gwledig.

Mae gan y Fforwm bron i 40 o aelod-sefydliadau sy'n cynrychioli amrywiaeth eang o fuddiannau sy'n cynnwys:

  • cynrychiolwyr tirfeddianwyr a rheolwyr
  • grwpiau defnyddwyr mynediad i gefn gwlad
  • cyrff cyhoeddus a
  • sefydliadau yn y sector gwirfoddol

Er nad oes ganddo unrhyw statws cyfreithiol, mae lefel ac ystod cynrychiolaeth ei aelodau yn golygu y gall ddylanwadu ar ddatblygiad polisi.

Cyfarfodydd cyhoeddus

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn gweinyddu ac yn cadeirio'r Fforwm ac mae pob cyfarfod ar agor i'r cyhoedd.  Mae dyddiadau cyfarfodydd yn y dyfodol, yn ogystal â chyflwyniadau a nodiadau o gyfarfodydd blaenorol, ar gael yma.

Cyfarfodydd y Fforwm Mynediad Cenedlaethol

3 Gorffennaf 2018 - Powys Hospitality Centre,Welshpool Livestock Sales,Buttington Cross,Welshpool, Powys, SY21 8SR

6 Mawrth 2018 - Neuadd Reichel, Safle Ffriddoedd, Bangor, LL57 2TR

7 Tachwedd 2017 - Canolfan Addysg Parc Bute, Caerdydd, CF10 3DX

11 Gorffennaf 2017 -Powys Hospitality Centre,Welshpool Livestock Sales,Buttington Cross,Welshpool, Powys, SY21 8SR

7 Mawrth 2017 - Swyddfeydd CNC, Maes y Ffynnon, Bangor, LL57 2DW

8 Tachwedd 2016 - YHA Caerdydd Canolog, East Tyndall St, Caerdydd, CF10 4BB

5 Gorffennaf 2016 - Canolfan Lletygarwch Powys, Livestock Sales, Y Trallwng, SY21 8SR

15 Mawrth 2016 - Swyddfeydd CNC, Maes y Ffynnon, Bangor, LL57 2DW

10 Tachwedd 2015 – YHA Caerdydd Canolog, East Tyndall St, Caerdydd, CF10 4BB

7 Gorffennaf 2015 – Canolfan Lletygarwch Powys, Livestock Sales, Y Trallwng, SY21 8SR

17 Mawrth 2015 - Gogledd Cymru

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

FfMCC 51 Agenda 17 Mawrth 2015 WORD [138.0 KB]
FfMCC 51 Cyfraniadau 17 Mawrdd 2015 (Saesneg yn unig) WORD [1009.4 KB]
FfMCC 51 Crynodeb Cyfarfod 17 Mawrth 2015 PDF [168.1 KB]
FfMCC 52 Agenda 7 Gorffennaf 2015 WORD [138.8 KB]
FfMCC 52 Crynodeb Cyfarfod 7 Gorffennaf 2015 WORD [125.7 KB]
FfMCC 53 Agenda 10 Tachwedd 2015 WORD [156.8 KB]
FfMCC 53 cyfraniadau 10 Tachwedd 2015 (Saesneg yn unig) WORD [362.8 KB]
FfMCC 53 Crynodeb Cyfarfod 10 Tachwedd 2015 PDF [269.2 KB]
FfMCC 54 Agenda 15 Mawrth 2016 PDF [179.3 KB]
FfMCC 54 Cyraniadau 15 Mawrth 2016 (Saesneg yn unig) WORD [572.5 KB]
FfMCC 54 Crynodeb o Gyfarfod 16 Mawrth 2016 PDF [225.9 KB]
FfMCC 55 Agenda 5 Gorffennaf 2016 PDF [39.4 KB]
FfMCC 55 Cyfraniadau 5 Gorffennaf 2015 (Saesneg yn unig) PDF [1.8 MB]
FfMCC 55 Crynodeb Gyfardod 5 Gorfennaf 2016 PDF [372.5 KB]
NAFW 56 Agenda 8 November 2016 WORD [135.3 KB]
FfMCC 56 Agenda 8 Tachwedd 2016 WORD [136.8 KB]
FfMCC 55 Cyfraniadau 8 Tachwedd 2016 (Saesneg yn unig) PDF [1.4 MB]
FfMCC 56 Crynodeb Gyfardod 8 Tachwedd 2016 PDF [388.7 KB]
Cyfraniadau NAFW 57 7 Mawrth 2017 (Saesneg yn unig) PDF [935.9 KB]
FfMCC 58 Cyfraniadau 11 Gorffennaf 2017 (Saesneg yn unig) PDF [665.6 KB]
NAFW 58 Crynodeb o Gyfarfod 11 Gorffennaf 2017 PDF [315.0 KB]
NAFW59 Agenda 7 Tachwedd 2017 PDF [181.6 KB]
FfMCC 59 Cyfraniadau 7 Tachwedd 2017 (Saesneg yn unig) PDF [1.4 MB]
FfMCC 60 Cyfraniadau (Saesneg yn unig) PDF [750.2 KB]

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.