Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Coetir Ysbryd Llynfi, Pen-y-bont ar Ogwr

Lleolir y coetir cymunedol hwn ar safle hen Bwll Glo Coegnant a Golchfa Maesteg yng Nghwm Llynfi Uchaf, Pen-y-bont ar Ogwr

View of Bridgend with the sign The Spirit of Llynfi Woodland on display

Golwg gyffredinol

Lleolir Coetir Ysbryd Llynfi ar lethrau dwyreiniol Cwm Llynfi uchaf, 9 milltir i’r gogledd o Ben-y-bont ar Ogwr a 5 milltir i’r de-ddwyrain o Barc Coedwig Afan.

Mae’n ffinio â chymunedau Maesteg, Caerau a Nantyffyllon ac mae mewn lle delfrydol i’r rheini sy’n byw yn y cwm, gan gynnig mynediad agored i wyrddfannau ar garreg eu drws.

Cyfleusterau

Mae coetir Ysbryd Llynfi wedi’i gynllunio a’i ddatblygu gyda’r gymuned, er budd y gymuned. Mae’n ymestyn dros 75 hectar, ac ar hyn o bryd mae’r safle’n cynnwys llwybrau cerdded, llwybr beicio pob gallu, perllannau ffrwythau a chynefinoedd amrywiol gan gynnwys coetir, pyllau, corstir a rhostir.

Yn ystod y misoedd nesaf, bydd cynlluniau pellach yn dwyn ffrwyth ar y safle, gan gynnwys datblygu mannau eistedd, llwybr campfa werdd, llwybr rhedeg a llwybr gweithgareddau cŵn, gan roi cyfle i drigolion yr ardal wneud ymarfer corff ac ymlacio mewn lleoliad coediog tawel.

Gwybodaeth am hygyrchedd

Mae llwybr pob gallu yn rhedeg trwy ran isaf y safle, gan sicrhau mynediad rhwydd ar y safle o’r cymunedau cyfagos. Bydd hygyrchedd yn cael ei wella ymhellach trwy ddatblygu llwybrau cydgysylltiol ar y safle yn ystod y misoedd nesaf.

Croeso i gŵn

Bydd Cyfoeth Naturiol Cymru yn gweithio mewn partneriaeth â’r Dogs Trust, The Kennel Club a Chanolfan Hyfforddiant Adeiladu Maesteg i greu llwybr gweithgareddau cŵn ar y safle (syniad a gynigiwyd gan blant ysgol lleol), gan roi cyfle i drigolion yr ardal fynd â’u cŵn am dro a’u hyfforddi mewn lleoliad awyr agored braf.

Diolch i gytundeb arbennig gyda The Kennel Club Prydain Fawr, mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn croesawu ymwelwyr gyda chŵn.

Amseroedd agor

Mae coetir Ysbryd Llynfi yn safle mynediad agored.

Sut i gyrraedd

Wrth ddod o gyfeiriad Pen-y-bont ar Ogwr, ewch ar hyd yr A4063 i Faesteg.

Wrth ddod o gyfeiriad Cwm Afan, ewch ar hyd yr A4107 i Bontycymer ac yna ar hyd yr A4073 i Faesteg.

Gallwch fynd ar y safle ar droed o amryw leoliadau:

  1. Ystad dai Cwrt y Mwnws: CF34 0AL
  2. Mynedfa Heol Coegnant ger llwybr BMX Maesteg: CF34 0TW
  3. Ysgol Gyfun Maesteg: CF34 0LQ
  4. Pont droed Heol Coegnant wrth ymyl Anne’s Enterprises gynt: CF34 0HU
  5. Y bont droed y tu ôl i hen Feddygfa Nantyffyllon: CF34 0BT

Manylion cyswllt

Geminie Drinkwater, Swyddog Prosiect (Coetir Ysbryd Llynfi)

Ffilm Ceidwad y Pyllau Glo

Ysgrifennwyd y gerdd gan Dan Lock, ac adroddwyd gan breswyliwr lleol Sian Teisar.

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.