Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Fforest Fawr, ger Caerffili

Y porth i Gastell Coch, un o’r cestyll mwyaf tlws yr olwg yng Nghymru

Autumn view at Fforest Fawr

Beth sydd yma

Cŵn
Parcio
Llwybr cerdded

Trosolwg

Fforest Fawr yw’r cefndir godidog i Gastell Coch, castell enwog sy’n nythu yn y coed uwchlaw pentref Tongwynlais.

Defnyddir y goedwig hardd yma’n aml fel lle i ffilmio rhaglenni'n amrywio o ddramâu hanesyddol Cymreig i raglenni teledu i blant.

Mae gan y fforest hanes diwydiannol ac mae yma rai tyllau dwfn eithaf brawychus wedi eu gadael ar ôl cloddio am haearn yma.

Mae dau lwybr i'r castell. 

Mae rhan o Lwybr Taf (neu Daith Taf), llwybr hir i gerddwyr a beicwyr o Fae Caerdydd i Aberhonddu, yn pasio drwy Fforest Fawr.

Cau a dargyfeirio

Sylwch:

  • Weithiau, rhaid inni gau neu ddargyfeirio llwybrau er eich diogelwch tra byddwn yn mynd i’r afael â gwaith cynnal a chadw neu weithrediadau coedwig
  • O dro i dro, efallai y bydd yn rhaid inni gau safle mewn tywydd eithafol, fel gwyntoedd cryfion neu eira a rhew, oherwydd y perygl posibl i ymwelwyr a staff
  • Cofiwch ddilyn unrhyw gyfarwyddiadau a welwch ar y safle, a gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn unrhyw arwyddion dargyfeirio dros dro sydd mewn grym

Cynlluniau I gwympo llarwydd wedi’u heintio yn Fforest Fawr

WarningO mis Medi 2018, byddwn yn dechrau rhaglen waith i gael gwared o tua 4000 o goed llarwydd heintiedig o Fforest Fawr. Mae hwn yn rhan o strategaeth genedlaethol i ymdrin â’r clefyd sydd wedi effeithio tua 6.7 miliwn o goed llarwydd ar draws Cymru. 

Mae gwaith yn debygol o barhau tan 2021. Yn ystod y cyfnod hwn, bydd rhywfaint o amhariad i'r llwybrau troed, llwybrau beiciau mynydd a llwybrau ceffylau. Byddwn yn hysbysu pob llwybr wedi’i chau neu ddargyfeirio’n glir gydag arwyddion, ar y dudalen hon a drwy ein sianeli cyfryngau cymdeithasol.

Rydym bydd yn cynllunio’r gwaith mewn dau gam, fel y gallwn gadw ardaloedd o’r goedwig ar agor i bobl eu defnyddio. Bydd hyn hefyd yn lleihau’r effaith ar rywogaethau gwarchodedig a’r bywyd gwyllt lleol.

Darllenwch ein dogfen Cwestiynau Cyffredin am ragor o wybodaeth am y torri coed.

Llwybrau cerdded

Mae dau lwybr cerdded ag arwyddbyst yn mynd o faes parcio Castell Coch, sydd 1.5 cilometr o faes parcio Fforest Fawr.

Llwybr Syr Henry

2.31 milltir, 3.72 km

Taith gron drwy’r coed yw Llwybr Syr Henry, heibio i Gastell Coch a safle’r hen waith blaenorol a elwir yn ogof y Tair Arth.

Llwybr Burges

1.77 milltir, 1.12 km

Taith gron fer drwy’r fforest yw Llwybr Burges. Mae'n mynd heibio i Gastell Coch a’r Pwll Glas, un o amryw byd o hen safleoedd gwaith haearn sydd yma.

Sut i gyrraedd yma

Mae Fforest Fawr ger Tongwynlais oddi ar yr A470.

Y cyfeirnod grid OS yw ST 143 838.

Gallwch barcio yno am ddim.

Lawrlwythwch fap o’r lleoliad.

Cyfarwyddiadau

O’r A470, dilynwch yr arwyddion am Gastell Coch. Ewch heibio i fynedfa’r castell am 1.5 cilometr i faes parcio Fforest Fawr.

Trafnidiaeth gyhoeddus

Mae’r orsaf drên agosaf yn Ffynnon Taf.

Mae Fforest Fawr ar hyd llwybr beicio Taf sy’n rhedeg rhwng Caerdydd ac Aberhonddu. Am fanylion trafnidiaeth gyhoeddus ewch i www.cymraeg.traveline.cymru

Darganfod mwy

Manylion cyswllt

Ffôn: 0300 065 3000

E-bost: ymholiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Fforest Fawr Map lleoliad PDF [155.1 KB]

Mannau eraill yng De Ddwyrain Cymru

Archwilio mwy

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.