Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.

Three young girls playing on the monkey bars


Mae’r gweithgareddau hyn yn dechrau o sawl un o’n meysydd parcio yn Niwbwrch.

Edrychwch ar y map ar ein tudalen cynllunio’ch ymweliad.

Llwybr Ffitrwydd

Dechrau: Maes parcio Cwningar

Pellter: 1½ milltir/2.7km

Amser: 2 awr

Anhawster: Hawdd

Dyluniwyd y Llwybr Ffitrwydd i wella’ch ffitrwydd ac iechyd wrth i chi fwynhau harddwch y goedwig. Mae 11 gorsaf ymarfer corff, ac mae dwy ohonynt yn hygyrch i gadair olwyn. Mae gan bob gorsaf ymarfer corff banel cyfarwyddyd a mainc gorffwys gerllaw.

Llwybr Rhedeg y Gymanwlad

Dechrau: Maes parcio’r traeth

Pellter: 6¾ milltir/11km

Amser rhedeg: 1 awr

Amser cerdded: 3 awr

Anhawster: Caled

Yn 2011, daeth Pencampwriaeth Rhedeg Mynyddoedd a Phellter Eitha’r Gymanwlad i Ogledd Cymru a chynhaliwyd ras llwybr Pellter Eithaf 55km yn Niwbwrch. Heddiw, gallwch redeg (neu gerdded!) llwybr y ras swyddogol sydd wedi’i gyfeirbwyntio o faes parcio’r traeth Mae’n mynd trwy’r goedwig heddychlon, twyni eang y Gwningar ac ymlaen i Ynys Llanddwyn. Mae’r llwybr yn cynnwys ffyrdd coedwig caregog, llwybrau cul ar dywod gyda gwreiddiau coed agored, tywod a graean rhydd, glaswelltir anwastad a thir creigiog.

Sylwch:

  • Ni fydd modd cyrraedd na gadael Ynys Llanddwyn adeg llanw uchel
  • Archwiliwch amserau’r llanw cyn dechrau ar y llwybr hwn. Gwelwch amserau'r llanw ar wefan BBC
  • Gall yr ynys fod yn agored iawn a dylech baratoi at dywydd gwael

Gweld gwiwerod

Dechrau: Maes parcio Llyn Parc Mawr

Llyn Parc Mawr yw un o’r lleoliadau gorau yn Niwbwrch i weld un o’n mamaliaid prinnaf, y wiwer goch.

Erbyn canol y 1990au, roedden nhw bron â diflannu o’r goedwig ond cawsant eu hailgyflwyno yn 2004 o Sw Mynydd Cymru.

Rheolwn y goedwig gan eu hystyried nhw a bywyd gwyllt arall - mae gwiwerod coch yn hoffi’r cymysgedd o binwydd a rhywogaethau coed eraill y tyfwn fan hyn er mwyn darparu bwyd a chysgod iddynt.

Rhowch gynnig ar ein Llwybr y Wiwer Goch wedi’i chyfeirbwyntio ac ewch i’n golygfan wrth ochr y llyn i gael teimlad am yr ardal unigryw hon a’i bywyd gwyllt.

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.