Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.

Two people horse riding through Newborough

Mae’r ddau lwybr wedi’u cyfeirbwyntio ac yn dechrau o faes parcio Pen Cob.

Edrychwch ar y map ar ein tudalen cynllunio’ch ymweliad.

Sylwch:

  • gellir parcio faniau ceffylau dim ond ym maes parcio Pen Cob
  • cewch farchogaeth yng Nghoedwig Niwbwrch o faes parcio Pen Cob yn unig
  • mae angen i chi gael trwydded i farchogaeth yng Nghoedwig Niwbwrch

Sut i gael trwydded marchogaeth

Mae angen i chi gael trwydded i farchogaeth yng Nghoedwig Niwbwrch.

Gallwch gael trwydded flynyddol neu wythnosol o:

  • Newborough Forest Driving and Riding Association Ffôn: 01248 440448

Gallwch gael trwydded wythnosol o:

  • Anglesey Saddlery, Cerrigceinwen, Bodorgan, Gwynedd LL62 5EG Ffôn: 01407 840722
  • Swyddfa’r Post Llangaffo, Llangaffo, Gaerwen, LL60 6LU Ffôn: 01248 440273

Llwybr y Coetir

Dechrau: maes parcio Pen Cob

Pellter: 7½ milltir/12km

Amser: 2-4 awr

Anhawster: Hawdd

Llwybr y Postmon

Dechrau: maes parcio Pen Cob

Pellter: 6¾ milltir/11km

Amser: 2-4 awr

Anhawster: Hawdd

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.