Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Marchogaeth yn Niwbwrch

Profwch Niwbwrch ar gefn ceffyl ar un o’n dau lwybr

Two people horse riding through Newborough

Trosolwg

Mae’r ddau lwybr wedi’u cyfeirbwyntio ac yn dechrau o faes parcio Pen Cob.

Edrychwch ar y map ar ein tudalen cynllunio’ch ymweliad.

Sylwch:

  • gellir parcio faniau ceffylau dim ond ym maes parcio Pen Cob
  • cewch farchogaeth yng Nghoedwig Niwbwrch o faes parcio Pen Cob yn unig
  • mae angen i chi gael trwydded i farchogaeth yng Nghoedwig Niwbwrch

Sut i gael trwydded marchogaeth

Mae angen trwydded i farchogaeth yng Nghoedwig Niwbwrch.

Gallwch gael trwydded wythnosol (£4) NEU flynyddol (£10) o:

  • Copïau papur ar gael o’r Bwth, Prif Fynedfa Maes Parcio Coedwig Niwbwrch. I’w ddefnyddio mewn argyfwng yn unig. Angen tystiolaeth fod gennych yswiriant

Unwaith bydd eich ffurflen gais wedi’i chwblhau, dylech ei hanfon ynghyd â phrawf o yswiriant atebolrwydd cyhoeddus trydydd parti (o leiaf £3m) a’ch ffi (sieciau yn daladwy i CNC) i: 

Cyfoeth Naturiol Cymru, Adeiladau’r Llywodraeth, Ffordd Aran, Dolgellau, Gwynedd, LL40 1LW

Neu e-bostiwch eich ffurflen wedi’i chwblhau at:

newboroughhorsepermits@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Yna bydd Cyfoeth Naturiol Cymru yn rhoi trwydded flynyddol neu wythnosol i chi

Sylwer: Bydd angen i chi ganiatáu o leiaf 3 diwrnod gwaith i brosesu eich cais. 

Llwybr y Coetir

Dechrau: maes parcio Pen Cob

Pellter: 7½ milltir/12km

Amser: 2-4 awr

Anhawster: Hawdd

Llwybr y Postmon

Dechrau: maes parcio Pen Cob

Pellter: 6¾ milltir/11km

Amser: 2-4 awr

Anhawster: Hawdd

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Marchogaeth Ceffylau a Gyrru Car a Cheffyl yn Niwbwrch Trwydded Gorffennaf 2018 – Mefefin 2019 WORD [68.8 KB]

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.