Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.

Ynys Llanddwyn

Beth sydd yma

Cyfleusterau hygyrch
Newid babanod
Barbeciw
Cŵn
Marchogaeth
Beicio mynydd
Cyfeiriannu
Parcio
Parcio (hygyrch)
Parcio (codir tâl)
Picnic
Rhedeg
Toiledau
Llwybr cerdded
Oherwydd gwaith cwympo coed mae rhannau o Lwybr Arfordir Cymru wedi cau dros dro, ar ffin ddwyreiniol Coedwig Niwbwrch, i’r de o faes parcio Llyn Rhos Ddu. Mae hyn yn effeithio ar Lwybr Rhedeg y Gymanwlad a Llwybr Corsica. Dilynwch y gwyriadau sydd wedi eu harwyddo.

Beth sydd yma

Yn 1955, dynodwyd Tywyn Niwbwrch ac Ynys Llanddwyn fel y Warchodfa Natur Genedlaethol arfordirol gyntaf yng Nghymru.

Mae’r twyni tywod, y corsyddheli, y glannau tywodlyd a chreigiog wedi’u ffurfio dros filoedd o flynyddoedd gan y gwynt a’r môr.

Maen nhw’n gartref i amrywiaeth drawiadol o blanhigion ac anifeiliaid arbennig sydd wedi addasu i fywyd mewn amgylchedd sy’n gyson newid ac yn aml yn heriol wrth ymyl y môr.

Plannwyd Coedwig Niwbwrch rhwng 1947 a 1965 i ddarparu coed masnachol a swyddi.

Heddiw, mae’n bwysig ar gyfer bywyd gwyllt ac yn boblogaidd at ddibenion hamdden.

Ar ddiwrnodau tawel, mae’r goedwig yn ymddwyn fel porth i draeth godidog Llanddwyn ac ar ddiwrnodau stormus, cynigia gysgod hynod dderbyniol.

Ymweld â Niwbwrch

Mae gan Goedwig a Gwarchodfa Natur Genedlaethol Niwbwrch sawl llwybr cerdded wedi’u cyfeirbwyntio i helpu ymwelwyr i archwilio.

Ceir hefyd Llwybr Pos Anifeiliaid i ymwelwyr iau, dau lwybr beicio cyfeillgar i deuluoedd, llwybr ffitrwydd a llwybr rhedeg wedi’i gyfeirbwyntio.

Yn ogystal â bod yn lle poblogaidd i ymweld ag ef, mae Niwbwrch yn goedwig weithiol o hyd, felly gallai rhai ardaloedd gael eu cau am resymau diogelwch pan fydd coed yn cael eu cwympo neu yn cael eu symud.

Sylwch:

  • yn ystod tymhorau prysur, yn enwedig ar ddiwrnodau heulog, mae maes parcio’r traeth yn llenwi’n gyflym
  • gall y traffig fod yn drwm iawn, felly byddwch yn amyneddgar

Dechrau ar eich ymweliad

Dyma’r prif leoedd y gallwch ddechrau ar eich ymweliad:

Mae saith maes parcio yng Nghoedwig a Gwarchodfa Natur Genedlaethol Niwbwrch – gweler y map ar ein tudalen cynllunio’ch ymweliad.

Beth allwch chi ei wneud

Mae ystod o lwybrau wedi’u cyfeirbwyntio a gweithgareddau eraill er mwyn i chi ddarganfod golygfeydd, bywyd gwyllt, hanes a diwylliant yr ardal hon.

Dilynwch y dolenni isod i gael gwybod mwy am y gweithgareddau canlynol:

Cynllunio’ch ymweliad

Ewch i’n tudalen cynllunio’ch ymweliad i’ch helpu i gael y mwyaf o’ch ymweliad.

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Mannau eraill yng Coedwig a Gwarchodfa Natur Genedlaethol Niwbwrch, Ynys Môn

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.