Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.

Cerdded yng Nghanolfan Ymwelwyr Parc Coed y Brenin

Ceir tair cylchdaith o Ganolfan Ymwelwyr Parc Coed y Brenin

Family walking through Coed y Brenin Forest Park

Bydd llwybr cerdded Glan yr Afon ar gau dros dro oherwydd gwaith coedwigaeth.

Ceir arwyddbyst ar hyd yr holl lwybrau cerdded ac maent yn dechrau o faes parcio'r ganolfan ymwelwyr.  

Ceir llwybr sain ynglŷn â bywyd gwyllt Coed y Brenin a hanes ffermio a phorthmona'r ardal i'w ddefnyddio ar Lwybr Cerdded Glan-yr-afon Afon Eden ar ap PlaceTales CNC.

Llwybr Cerdded Glan-yr-afon Afon Eden

1 milltir, 1.6 cilomedr, gradd: hawdd

Mae Llwybr Glan-yr-afon Afon Eden yn ymdroelli i lawr tuag at safle picnic glan-yr-afon ar lannau Afon Eden. Mae'r llwybr yn llydan ac yn addas i gadeiriau gwthio. Mae'n cynnwys poslwybr anifeiliaid i ymwelwyr iau.  Dychwelwch ar hyd yr un llwybr neu dilynwch y llwybr sydd ychydig yn fwy serth ond sy'n addas i gadeiriau olwyn ar hyd yr afon yn ôl i'r ganolfan ymwelwyr.

Gwybodaeth i ymwelwyr anabl 

Mae'r llwybr i'r safle picnic ar Lwybr Glan-yr-afon Afon Eden wedi'i adeiladu i safon pob gallu.  

Ceir sawl darn o gerflun cyffyrddol ar hyd Llwybr Glan-yr-afon Afon Eden. 

Llwybr Cerdded Cefndeuddwr

1 milltir, 1.6 cilomedr, gradd: hawdd

Mae Llwybr Cefndeuddwr yn dringo'r bryn yn raddol drwy gymysgedd o goed ffawydd, cochwydd a phinwydd Douglas i olygfan â byrddau picnic yn uchel dros y dyffryn. Mae'r llwybr yn llydan ac yn addas i gadeiriau gwthio. Nid oes unrhyw risiau na chamfeydd a cheir mannau gorffwys bob 150 metr.

Llwybr Cerdded Rhaeadr Gain

4.5 milltir, 7.2 cilomedr, gradd: anodd

Mae Llwybr Rhaeadr Gain yn dringo dros gefnen Cefndeuddwr cyn disgyn i'r dyffryn nesaf a mynd i lawr i gydlifiad afon Gain ac afon Mawddach â'u rhaeadrau dwbl. 

Mae'r gylchdaith hon yn un anodd sy'n dilyn cyfuniad o ffyrdd coedwig a llwybrau troed serth ar dir diwyneb ac anwastad. Arhoswch ar y llwybrau ag arwyddbyst oherwydd gall yr hen waith ac adeiladau mwyngloddio fod yn beryglus a cheir disgyniadau heb eu diogelu i geunentydd afon. 

SYLWER: Mae rhan serth o’r llwybr sy’n arwain i lawr at y rhaeadrau wedi ei sgubo i ffwrdd gan y glaw trwm yn ddiweddar - cofiwch fod yn hynod o ofalus gan fod yr arwyneb wedi ei orchuddio â cherrig rhydd.

Llwybr Pos Anifeiliad

Llwybr coedwig ar gyfer ditectifs y dyfodol.

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Llwybr Pos Anifeiliad PDF [3.8 MB]

Archwilio mwy

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.