Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Rhedeg yng Nghanolfan Ymwelwyr Parc Coed y Brenin

Ceir pedwar llwybr rhedeg ag arwyddbyst yng Nghanolfan Ymwelwyr Parc Coed y Brenin

Group of women running through Coed y Brenin Forest

Run Coed y Brenin

Trosolwg

Mae'r llwybrau ag arwyddbyst yn tywys rhedwyr ar hyd rhai o'r golygfeydd gorau sydd gan Barc Coed y Brenin i'w cynnig.

Maent yn amrywio o ran hyd o ychydig filltiroedd i hanner marathon ac maent wedi'u dylunio ar gyfer rhedwyr newydd a rhai mwy profiadol.

Gwyliwch fideo Run. Coed y Brenin i gael rhagflas o'r cyfleusterau a'r llwybrau rhedeg yng Nghoed y Brenin a'r ffilm o ddigwyddiad 'Trail Marathon Wales' a gynhelir yma.

Mae'r llwybrau yn cynnwys cymysgedd diddorol o ffyrdd coedwig a hawliau tramwy cyhoeddus garw diwyneb gyda gwreiddiau, mwd a chreigiau mewn mannau. Ceir esgyniadau a disgyniadau serth ac ambell i ran o ffordd darmac.

Mae'r llwybrau yn mynd drwy dri dyffryn afon ac i fyny (ac i lawr!) y cefnennau sy'n eu gwahanu.

Ar hyd y ffordd, ceir golygfeydd panoramig o fynyddoedd de Eryri, afonydd byrlymol, pyllau plymio tawel, gweundir grug a chysgod brith coed derw llydanddail.

Mae'r llwybr hefyd yn arwain at ffordd Rufeinig o'r enw Sarn Helen, a oedd yn ffordd ymerodrol bwysig ar gyrion yr Ymerodraeth Rufeinig a gysylltai'r de a'r gogledd.

Paratoi i redeg

Ceir arwyddbyst ar hyd yr holl lwybrau rhedeg ac maent yn dechrau o faes parcio Canolfan Ymwelwyr Coed y Brenin.

P'un a ydych yn ddechreuwr neu'n rhedwr pellter hir, gwnewch yn siŵr eich bod wedi paratoi ar gyfer rhedeg a'r tywydd.

  • Bydd angen esgidiau a dillad sy'n addas ar gyfer yr amodau yn ogystal â dŵr a chyflenwadau
  • Mae rhai rhannau o'r llwybrau hirach yn dilyn llwybrau troed mwdlyd ac rydym yn argymell eich bod yn gwisgo esgidiau llwybr
  • Os byddwch yn cael anhawster, dilynwch yr arwyddbyst Llwybr Dianc er mwyn dychwelyd i'r ganolfan ymwelwyr ar lefel isel
  • Dilynwch arwyddion gwyriad a byddwch yn ymwybodol y gall lorïau pren fod yn defnyddio ffyrdd y goedwig

Llwybr Rhedeg Byr Sarn Helen

2.7 milltir, 4.3 cilomedr, dringfa 97 metr

Mae Llwybr Rhedeg Byr Sarn Helen yn un cymedrol sydd ar ffyrdd coedwig yn bennaf.  Mae'r llwybr yn dringo i gefnen Cefndeuddwr ac yna'n ymuno â Sarn Helen, ffordd Rufeinig hynafol, cyn disgyn yn ôl i'r ganolfan ymwelwyr.

Llwybr Rhedeg Hir Sarn Helen

5.2 milltir, 8.4 cilomedr, dringfa 198 metr

Mae Llwybr Rhedeg Hir Sarn Helen yn un cymedrol sy'n cynnwys rhai llwybrau trac unigol mwdlyd yn ogystal â ffyrdd coedwig. Mae'r llwybr yn dringo i gefnen Cefndeuddwr cyn disgyn i ddyffryn afon Gain. Yna mae'n dilyn yr afon am i fyny i adfeilion Fferm Penmaen ac yn dringo'n ôl i fyny'r llechwedd i ffordd Rufeinig Sarn Helen. Mae'n mynd heibio i rai gweithfeydd haearn canoloesol cyn dychwelyd ar hyd y ffordd goedwig i'r ganolfan ymwelwyr.

Llwybr Rhedeg Goldrush

8.5 milltir, 13.7 cilomedr, dringfa 420 metr

Mae Llwybr Rhedeg Goldrush yn un egnïol sydd ar lwybrau trac unigol yn bennaf. Mae'r llwybr yn dringo dros gefnen Cefndeuddwr ac yna'n gwyro ar hyd dau lwybr troed cyn disgyn i afon Mawddach. Ar ôl croesi'r bont erial yn Nhyddyn Gwladys, mae'n dringo i fyny i Gors Copr cyn disgyn heibio i dŷ Caen Coed. Yna mae'r llwybr yn ymuno â llwybr ceffylau yn ôl i lawr i afon Mawddach lle mae'n dychwelyd i'r ganolfan ymwelwyr ar lwybr gwastad ar hyd afon Eden.

Llwybr Rhedeg Hanner Marathon

13.5 milltir, 21.7 cilomedr, dringfa 727 metr

Mae'r Llwybr Rhedeg Hanner Marathon yn un egnïol sydd ar ffyrdd coedwig yn bennaf.  Mae'r llwybr yn dringo i gefnen Cefndeuddwr ac yna'n disgyn drwy ffyrdd coedwig i afon Mawddach. Yna mae'n cynnwys sawl dringfa a disgyniad, rhai ar lwybrau troed, er mwyn cyrraedd ymyl dwyreiniol parc y goedwig lle ceir rhai golygfeydd gwych.  Ar ôl ychydig o ffordd darmac, mae'r llwybr yn dilyn llawr y dyffryn yn ôl i afon Mawddach cyn dringo unwaith eto dros gefnen Cefndeuddwr ar y ffordd nôl i'r ganolfan ymwelwyr.

 

Siop redeg

Run Coed y Brenin yw'r siop redeg a leolir yng Nghanolfan Ymwelwyr Parc Coed y Brenin.

Mae'r siop yn cynnig y canlynol:

  • prif frandiau esgidiau, dillad ac ategolion
  • cabinet arddangos unigryw sydd â mwy nag 80 pâr o esgidiau Salomon arddangos a llogi
  • amrywiaeth o ddigwyddiadau llwybr-redeg, o farathonau llwybr i ddigwyddiadau dygnwch nos tair awr
  • cyrsiau a seminarau i lefel gychwynnol, canolradd neu arbenigol

Am ragor o wybodaeth ac oriau agor, ewch i wefan Run Coed y Brenin  

Manylion cyswllt

Canolfan Ymwelwyr Parc Coed y Brenin

Ffôn: 01341 440747

E-bost: coedybrenin@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Run Coed y Brenin - siop redeg

Ffôn: 01341 440798

E-bost:  shop@runcoedybrenin.com

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Archwilio mwy

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.