Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.

Forests and National Nature Reserves in Mid Wales leaflet

O droeon bach hamddenol i hirdeithiau mwy egnïol, mae coedwigoedd Canolbarth Cymru yn gartref i lu o lwybrau cerdded ag arwyddbyst. Hefyd, ceir nifer o lwybrau sy’n addas i gadeiriau olwynion.

Ymhellach, gellir dod o hyd i rai o’r llwybrau beicio mynydd gorau yng Nghymru  yng nghoedwigoedd y rhanbarth.

Mae Canolbarth Cymru yn gartref hefyd i nifer o Warchodfeydd Natur Cenedlaethol – darnau o gefn gwlad sy’n cynnwys enghreifftiau arbennig o gynefinoedd Prydain yw’r rhain.

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Taflen canolbarth Cymru PDF [11.7 MB]
Taflen Gogledd Cymru PDF [5.0 MB]

Archwilio mwy

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.