Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Coedwig Crychan – Halfway, wrth ymyl Llanymddyfri

Milltiroedd o lwybrau ag arwyddbyst ar hyd ffyrdd coedwigaeth a hen draciau i gerddwyr, beicwyr a rhai ar gefn ceffyl

Horseriders in Crychan Forest

Beth sydd yma

Cŵn
Marchogaeth
Beicio mynydd
Parcio
Llwybr cerdded

Trosolwg

Mae Coedwig Crychan mewn cefn gwlad hynod dlws rhwng Bannau Brycheiniog a Mynyddoedd Elenydd.

Flynyddoedd yn ôl, cyn plannu'r coed, arferai porthmyn yrru eu gwartheg a’u defaid heibio o fynyddoedd canolbarth Cymru i Farchnad Smithfield yn Llundain.

Ymweld â Choedwig Crychan

Erbyn heddiw, mae yma filltiroedd lawer o lwybrau ag arwyddbyst ar hyd ffyrdd coedwigaeth wedi eu cris-groesi gan hen draciau a ffyrdd porthmyn, i gerddwyr, beicwyr a rhai ar gefn ceffyl.

Mae’r llwybrau ceffylau a’r llwybr beicio yn cysylltu maes parcio'r Halfway i feysydd parcio eraill yng Nghoedwig Crychan ym Mrynffo, Esgair Fwyog a Fferm Cefn.

Cafodd y llwybrau eu creu mewn partneriaeth â Chymdeithas Coedwig Crychan.

Cau a dargyfeirio

Sylwch:

  • Weithiau, rhaid inni gau neu ddargyfeirio llwybrau er eich diogelwch tra byddwn yn mynd i’r afael â gwaith cynnal a chadw neu weithrediadau coedwig
  • O dro i dro, efallai y bydd yn rhaid inni gau safle mewn tywydd eithafol, fel gwyntoedd cryfion neu eira a rhew, oherwydd y perygl posibl i ymwelwyr a staff
  • Cofiwch ddilyn unrhyw gyfarwyddiadau a welwch ar y safle, a gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn unrhyw arwyddion dargyfeirio dros dro sydd mewn grym

Llwybr cerdded

Mae’r llwybr cerdded yn cychwyn o faes parcio’r Halfway ac mae arwyddbyst ar ei hyd.

Llwybr Nant y Dresglen

2.2 milltir, 3.6km

Llwybr cylch yw Nant y Dresglen sy’n ymdroelli drwy’r coed heb byth fynd yn bell o ddyfroedd Nant y Dresglen.

Llwybr beicio

Mae’r llwybr beicio yn cychwyn o faes parcio’r Halfway ac mae arwyddbyst ar ei hyd.

Llwybr Beicio Allt Troedrhiw-fer

6.3km

Mae Llwybr Allt Troedrhiw-fer yn dilyn ponciau a phantiau'r ffyrdd coedwigaeth dros ddyfroedd Nant y Dresglen cyn dychwelyd ar hyd ochr Allt Troedrhiw-fer.

Mae cyswllt yn ymuno â Llwybr Epynt sy’n llwybr ceffyl 50 milltir o hyd o gwmpas terfyn ardal hyfforddiant milwrol Pontsenni ar dir a reolir gan y Weinyddiaeth Amddiffyn.

Llwybrau ceffylau

Mae mynediad agored i rai ar gefn ceffyl ar draws Coedwig Crychan, ar wahân i’r ardal hyfforddiant milwrol ar Fynydd Epynt ac o gwmpas Pontsenni lle rhaid i ymwelwyr dalu sylw i’r arwyddion perygl lleol.

Mae milltiroedd lawer o lwybrau ceffylau ag arwyddbyst yn cysylltu maes parcio’r Halfway i’r meysydd parcio eraill yng Nghoedwig Crychan ym Mrynffo, Esgair Fwyog a Fferm Cefn. Mae’r llwybrau hyn yn dilyn hen draciau lle bo hynny’n bosibl.

Mae yma hefyd lwybrau buan at Lwybr Epynt, a llwybr ceffyl 50 milltir o hyd o gwmpas terfyn ardal hyfforddiant milwrol Pontsenni ar dir a reolir gan y Weinyddiaeth Amddiffyn.

Mae gan faes parcio'r Halfway ddigonedd o le parcio i geir a bocsys ceffylau, gyda byrddau picnic a physt i rwymo ceffylau.

Llwybr Ceffylau Cefn Arthen

3.9 milltir, 5.6 km

Mae Llwybr Cefn Arthen yn cychwyn o faes parcio’r Halfway a gallwch fynd ymlaen wedyn drwy ddilyn Llwybr Cwm y Glyn (gweler isod). Mae’r llwybr cylch yn dringo’n raddol o ddyfroedd Nant y Dresglen lle gallwch fwynhau golygfeydd godidog o’r Bannau ar yr ochr orllewinol.

Llwybr Ceffylau Cwm y Glyn

4 milltir, 6.5 km – estyniad i Lwybr Cefn Arthen

Mae’r estyniad cylch hwn i lwybr Cefn Arthen yn dilyn y ffordd gyhoeddus i fyny i fryniau’r fyddin cyn troi’n ôl ar hyd traciau sydd â golygfeydd da ar draws Cwm y Glyn.

Llwybr Ceffylau Cefn Arthen-Cwm Crychan

5.9 milltir, 9.5 km – cyswllt o Lwybr Cefn Arthen

Cyswllt llinell syth yw hwn o lwybr Cefn Arthen i ymuno â Llwybr Cwm Crychan. Mae’r llwybr yn mynd heibio i loches Babel ac yn eich gwobrwyo â golygfeydd gwych o’r Bannau ar yr ochr orllewinol.

Ceffyl a throl

Mae mynediad agored i geffyl a throl ar hyd y ffyrdd coedwigaeth yng Nghoedwig Crychan.

Mae rhywfaint o le i geffylau a throl ym maes parcio’r Halfway.

Gallwch gychwyn ar hyd Llwybr Ceffyl a Throl Fferm Cefn o’r maes parcio yn Fferm Cefn a Brynffo.

Mae gan faes parcio Brynffo ddigon o le parcio pwrpasol i geffyl a throl a dyma’r man cychwyn cymeradwy i geffyl a throl, oherwydd mae yma fwy o le i barcio a thynnu ceffylau allan o’r bocsys.

Mae digon o le parcio pwrpasol i geffyl a throl ym maes parcio Fferm Cefn hefyd.

Nid oes mynediad i geffyl a throl o faes parcio Esgair Fwyog.

Sut i gyrraedd yma

Mae maes parcio'r Halfway bum milltir i’r dwyrain o Lanymddyfri oddi ar yr A40 rhwng Llanymddyfri ac Aberhonddu.

Gallwch barcio yno am ddim.

Lawrlwythwch fap o’r lleoliad.

Cyfleusterau

  • digon o le i barcio ceir a bocsys ceffylau
  • byrddau picnic
  • pyst i rwymo ceffylau

Cyfarwyddiadau

Dilynwch yr arwydd o’r A40 i fyny ffordd gerrig ddi-ddosbarth.

Y cyfeirnod grid OS yw SN 835 330.

Trafnidiaeth gyhoeddus

Mae’r orsaf drên agosaf yn Llanymddyfri. Am fanylion trafnidiaeth gyhoeddus ewch i www.cymraeg.traveline.cymru

Darganfod mwy

Manylion cyswllt

Ffôn: 0300 065 3000

E-bost: ymholiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Crychan Map lleoliad PDF [1.9 MB]

Archwilio mwy

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.