Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Coedwig Ceri, ger y Drenewydd

Mae hen lwybr porthmyn Ffordd Las Ceri’n torri drwy Goedwig Ceri

View from Kerry Ridgeway

Beth sydd yma

Cŵn
Mynediad i’r mynydd
Parcio
Llwybr cerdded

Trosolwg

Llwybr troed hir yw Ffordd Las Ceri, a rhan ohono’n rhedeg drwy Goedwig Ceri.

Mae’r llwybr yn dilyn crib sy’n edrych dros Gymru ar un ochr a Lloegr ar yr ochr arall. Mae’n llwybr gwastad ar ben mynydd sy’n ddelfrydol i deuluoedd a beicwyr.

Mae mynediad agored drwy’r Goedwig i gyd i rai ar gefn ceffyl.

Hanes Ffordd Las Ceri

Mae tarddiad Ffordd Las Ceri ar goll yn niwloedd amser ond mae’n hŷn na’r cloddiau pridd o’r Oes Haearn a’r Oesoedd Tywyll sy’n ei chroesi.

Mae gan y Ffordd draddodiad hir fel llwybr masnach a phorthmyn wrth i bobl deithio o Gymru i’r marchnadoedd ar iseldir Lloegr.

Porthmyn gwartheg a defaid a ddefnyddiodd y Ffordd ddiwethaf tua 150 mlynedd yn ôl ac mae’r hen ffordd yn torri llwybr llydan dros weunydd grug agored a choedlannau a rhosydd awelog, llawn llus.

Cerdded Ffordd Las Ceri

Mae llwybr hir Ffordd Las Ceri’n 15 milltir (24km) o hyd o Cider House Farm ger pentref Dolfor i Bishops Castle yn Lloegr.

Mae’r llwybr yn un tonnog ysgafn ar ei hyd ac yn ddelfrydol i gerddwyr, beicwyr a rhai ar gefn ceffyl – medrant i gyd ddilyn y llwybr hynafol hwn.

Nid yw byth yn is na mil o droedfeddi (300 metr) uwchlaw lefel y môr fel bo’r golygfeydd i bob cyfeiriad yn ysblennydd.

Cyngor Sir Powys sy’n gofalu am y llwybr hwn.  Mae lle parcio a phwyntiau mynediad at lwybr Ffordd Las Ceri yn Block Wood (sy'n cael ei redeg gan Cyfoeth Naturiol Cymru) ac yn Cider House Farm (sy’n cael ei rhedeg gan Gyngor Sir Powys).  

Cau a dargyfeirio

Sylwch:

  • Weithiau, rhaid inni gau neu ddargyfeirio llwybrau er eich diogelwch tra byddwn yn mynd i’r afael â gwaith cynnal a chadw neu weithrediadau coedwig
  • O dro i dro, efallai y bydd yn rhaid inni gau safle mewn tywydd eithafol, fel gwyntoedd cryfion neu eira a rhew, oherwydd y perygl posibl i ymwelwyr a staff
  • Cofiwch ddilyn unrhyw gyfarwyddiadau a welwch ar y safle, a gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn unrhyw arwyddion dargyfeirio dros dro sydd mewn grym

Llwybrau cerdded

Mae tri llwybr ag arwyddbyst arnynt yn mynd o faes parcio Block Wood, pob un yn dilyn rhan o Ffordd Las Ceri.

Llwybr Cider House

1.5 milltir, 2.5 km

Dringfa fer, raddol sy’n gwobrwyo’r dringwr gyda golygfeydd gwych i bob cyfeiriad a chyfle i weld y cloddiau pridd nodedig yn Cross Dyke a Two Tumps.

Llwybr Kerry Pole

2 milltir, 3 km

Taith gerdded wastad ar hyd lonydd coedwigaeth a thrwy gaeau cyn cyrraedd y Kerry Pole a'r golygfeydd gwych o Ddyffryn Ceri a thu hwnt.

Llwybr Two Ditch

5 milltir, 8 km

Mae gan y llwybr hwn ar hyd rhan o'r Ffordd Las olygfeydd da ac mae’n mynd heibio i Upper Short Ditch ger Carreg Cantlin cyn cyrraedd Lower Short Ditch.

Sut i gyrraedd yma

Lleolir maes parcio Block Wood yng Nghoedwig Ceri oddi ar y B4368, tair milltir i’r de o bentref Ceri.

Y cyfeirnod grid OS yw SO 149 862.

Gallwch barcio am ddim ym maes parcio Block Wood.  

Mae lle parcio ychwanegol yn Cider House Farm, sy’n cael ei rhedeg gan Gyngor Sir Powys, a dyma’r prif fan cychwyn ar gyfer Ffordd Las Ceri.

Trafnidiaeth gyhoeddus

Mae’r orsaf drên agosaf yn y Drenewydd.

Mae bysus rhifau 41 ac 81 yn mynd o'r dref. Am fanylion trafnidiaeth gyhoeddus ewch i www.cymraeg.traveline.cymru

Darganfod mwy

Manylion cyswllt

Ffôn: 0300 065 3000

E-bost: ymholiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Mannau eraill yng Canolbarth Cymru

Archwilio mwy

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.