Nodyn i gwsmeriaid tynnu dŵr

Nodyn i gwsmeriaid tynnu dŵr

Tachwedd 2016


Yn ddiweddar fe wnaethom gysylltu â thynwyr dŵr i ofyn iddoch gyflwyno’u ffurflenni’n electronig yn hytrach nag ar bapur fel y gwnaethpwyd yn y gorffennol.

Beth dy'n digwydd?

Mae wedi dod i’r amlwg fod nifer o dynwyr dŵr wedi cael y ffurflenni cofnodi anghywir i’w cyflwyno, neu wedi cael problemau wrth gael, llenwi a chyflwyno’u ffurflenni. Rydym yn ceisio datrys amrywiaeth o faterion TG annisgwyl yn ymwneud â’r system, a gofynnwn i dynwyr dŵr beidio â mynd ati i lenwi na chyflwyno’u ffurflenni tra y mae’r gwaith hwn ar y gweill.

Os ydych wedi cysylltu’n ddiweddar â CNC gydag ymholiadau’n ymwneud â’ch ffurflen, gallwch fod yn dawel eich meddwl ein bod yn delio â hwy. Gobeithio y bydd nifer o’r pryderon hyn yn cael eu datrys gennym cyn bo hir pan fyddwn yn rhoi ffurflenni diwygiedig i dynwyr dŵr eu cyflwyno.

Byddwn yn cysylltu â thynwyr dŵr i drafod unrhyw bryderon a erys cyn gynted ag y bo modd.

Hoffem eich sicrhau na fydd unrhyw dor amod yn cael ei gofnodi am fethu â chyflwyno’r ffurflenni oherwydd y materion gyda’r system a’r broses.

Os oeddech i fod i gael ffurflen gofnodi ddiwedd mis Hydref (i’w chyflwyno ddiwedd mis Tachwedd), sylwer ein bod am aros cyn anfon y rhain hyd nes y bydd y materion gyda’r system wedi’u datrys.

Os ydych wedi dweud wrthym nad ydych yn gallu derbyn ffurflenni electronig oherwydd cyfyngiadau gyda system ddiogelwch eich e-bost neu oherwydd nad oes gennych y pecyn Excel angenrheidiol, rydych wedi cael eich ychwanegu at ein rhestr ffurflenni papur a byddwch yn cael ffurflen bapur cyn bo hir.

Ymddiheurwn am unrhyw anhwylustod a all ddod i’ch rhan a diolch am eich amynedd parhaus tra’r ydym yn ceisio ymdrin â’r materion. Byddwn yn cwblhau’r gwaith hwn yn ystod yr wythnosau nesaf, a byddwn yn rhoi’r diweddaraf ichi eto ar ôl i’r gwaith gael ei gwblhau.

Adborth