Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.

Y ffordd rydym ni'n gweithio

Dewch i wybod mwy am sut rydym yn defnyddio dull cydygysylltiedig o reoli’n hadnoddau naturiol er mwyn adeiladu amgylchedd iach a gwydn a all gefnogi ffyniant economaidd a chymdeithasol am genedlaethau i ddod

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.