Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.

Mae 10 safle yng Nghymru wedi cael eu dynodi'n Ardaloedd Cadwraeth Arbennig fel rhan o rwydwaith Natura 2000 i ddiogelu cynefinoedd yr ystlumod anghyffredin hyn, ac mae gwaith ar y gweill ar y safleoedd hyn i reoli'r cynefin ac amddiffyn y rhywogaethau.

Mae Rhaglen LIFE Natura 2000 wedi cynhyrchu cynlluniau gweithredu â chostau ar gyfer pob safle Ystlum Natura 2000 yng Nghymru, gan gynllunio i'r dyfodol a helpu i sicrhau arian hollbwysig i'r mamaliaid cyfareddol hyn.

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.