Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.

Ein Cadeirydd a’n Bwrdd

 • Diane McCrea (Cadeirydd)
 • Dr Madeleine Havard (Dirprwy Gadeirydd)
 • Sir Paul Williams
 • Andy Middleton
 • Nigel Reader
 • Dr Ruth Hall
 • Elizabeth Haywood
 • Karen Balmer
 • Howard Davies
 • Zoë Henderson
 • Chris Blake

Mae Prif Weithredwr Dros Dro Cyfoeth Naturiol Cymru, Kevin Ingram, hefyd yn aelod llawn o’r Bwrdd.

Rhagor o wybodaeth am aelodau o'n Bwrdd.

Y Tîm Gweithredol

Mae Tîm Gweithredol Cyfoeth Naturiol Cymru’n cynorthwyo’r Prif Weithredwr i gyflawni ei gyfrifoldebau, fel y cawsant eu dirprwyo iddo gan y Bwrdd.Drwy ei waith, mae'r Tîm Gweithredol yn darparu arweinyddiaeth strategol gyffredinol i’n sefydliad, gan gyflwyno cynlluniau, adolygu perfformiad a sicrhau bod adnoddau’n cael eu dyrannu i weithredu hyn.

Mae’r Uwch-dîm Gweithredol yn cynnwys yr aelodau canlynol:

 • Prif Weithredwr – Kevin Ingram (Prif Weithredwr Dros Dro)
 • Cyfarwyddwr Gweithredol y Gogledd a’r Canolbarth – Tim Jones
 • Cyfarwyddwr Gweithredol y DeGareth O’Shea
 • Cyfarwyddwr Gweithredol Tystiolaeth, Polisi a Thrwyddedu - Ceri Davies
 • Cyfarwyddwr Gweithredol Datblygu Sefydliadol a Rheoli Pobl - Ashleigh Dunn
 • Cyfarwyddwr Gweithredol Gwasanaethau Cyllid a Chorfforaethol - Kevin Ingram
 • Cyfarwyddwr Cysylltiadau a Chyfathrebu Allanol - Catherine Smith
 • Cyfarwyddwr Portffolio Trawsnewid - Niall Reynolds

Strwythyr Tîm Rheoli

Rydym wedi cynhyrchu map rhyngweithiol defnyddiol ar gyfer ein cwsmeriaid sydd â manylion cyswllt o’n timau rheoli adnoddau naturiol lleol ar draws Cymru.

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

CNC Strwythyr Tîm Rheoli Map Saesneg yn unig PDF [5.2 MB]
Executive Organogram PDF [168.9 KB]
Bwrdd CNC Telerau Cyfrifoldeb PDF [252.0 KB]

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.