Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.

2018 Dyddiadau cyfarfodydd y Bwrdd

Yma cewch weld manylion o'r cyfarfodydd yn cynnwys lleoliad, beth fydd yn cael ei drafod a sut i fynychu

Dyddiadau cyfarfodydd y Bwrdd – 2018

Cynhelir nifer o gyfarfodydd y Bwrdd yn gyhoeddus. Ar gyfer y cyfarfodydd hyn rydym yn cyhoeddi Agenda ynghyd â’r papurau a gaiff eu hystyried yn y cyfarfodydd. Caiff y rhain eu cyhoeddi ar ein gwefan yma wythnos o flaen y cyfarfod. Rydym hefyd yn cyhoeddi’r cofnodion ar ôl iddynt gael eu cadarnhau yn y cyfarfod dilynol.

 

Mae croeso i’r cyhoedd a’n rhanddeiliaid arsylwi’r cyfarfodydd hyn. Os hoffech fynychu cyfarfod, neu os hoffech gael mwy o wybodaeth, cysylltwch ag Ysgrifenyddiaeth y Bwrdd.

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.