Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.

Datganiad am y tân ym Mhort Talbot

Lots of car tyres piled up outside a warehouse

Rydym yn cydweithio gyda'r gwasanaethau argyfwng i gynghori a monitro effaith y tân.

Meddai, Huwel Manley o Cyfoeth Naturiol Cymru:

"Rydym yn gweithio gyda'r gwasanaeth tân ac asiantaethau eraill i gynghori a monitro effaith y tân.

"Mae'n bwysig ein bod yn cadw cymunedau a'r amgylchedd yn ddiogel rhag niwed a llygredd, gall tanau fel hwn effeithio ar ansawdd aer lleol a llygru afonydd.

"Rydym yn cymryd camau gorfodi rheolaidd yn erbyn unigolion a busnesau sy'n llygru ac yn niweidio'r amgylchedd ac rydym wedi bod yn pryderu am y safle hwn ers peth amser.

"Yn ddiweddar fe wnaethom erlyn deiliaid blaenorol y safle ynglyn â'r gwastraff oedd wedi ei storio yn anghyfreithlon a rydym eisoes wedi dechrau ar y broses o ddefnyddio ein pwerau statudol i fynnu ei dynnu oddi ar y safle."

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.