Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.

Digwyddiad llygredd wedi ei atal

Fe wnaeth gwaith cyflym gan swyddogion Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) a Dwr Cymru Welsh Water atal digwyddiad o lygredd yng Ngogledd Ddwyrain Cymru.

Wedi i bibell carthion dori yn Cromwell Avenue, Bwcle, fe aeth y llygredd i Nant Alltami drwy ddraeniau dwr wyneb lleol.

Gweithiodd swyddogion CNC gyda thechnegwyr Dwr Cymru Welsh Water i atal y llif ac i gymryd samplau o’r nant.

Does yna ddim adroddiadau o bysgod yn marw neu yn dioddef ac mae’r nam bellach wedi cael ei drwsio.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.