Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.

Gogledd Orllewin Cymru yn wynebu problemau oherwydd glaw trwm

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn cynghori pobl yng ngogledd-orllewin Cymru i fod yn ymwybodol o amodau gyrru anodd pan fyddant allan yn paratoi ar gyfer y Nadolig.

Yn ôl y Swyddfa Dywydd fe fydd yna law parhaus heno, dros nos ac i yfory. Gallai hwn arwain at lifogydd lleol ar ffyrdd, yn ogystal â phroblemau wrth deithio a llifogydd, o bosibl, ar dir isel.

Mae’r glaw trwm a gafwyd yn ddiweddar wedi gadael y tir yn orlawn o ddŵr, a gallai mwy o law beri i lefelau afonydd godi. Bydd CNC yn cyhoeddi hysbysiadau a rhybuddion llifogydd pe bai angen.

Cynghorir pobl sy’n teithio i gymryd mwy o ofal a neilltuo amser ychwanegol ar gyfer eu taith, oherwydd gallai’r amodau gyrru fod yn beryglus.

Mae CNC yn cynghori pobl i gadw golwg ar adroddiadau’r tywydd a’r newyddion lleol i gael manylion am unrhyw broblemau yn eu hardal.

Caiff hysbysiadau llifogydd a rhybuddion llifogydd eu diweddaru ar wefan Cyfoeth Naturiol  Cymru bob 15 munud a gallwch eu gweld ar y dudalen hon.

Mae’r wybodaeth ddiweddaraf ar gael hefyd trwy gyfrwng cyfrif twitter Cyfoeth Naturiol Cymru: @natreswales

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.