Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.

Ymchwiliad i lygredd mewn llyn yn y Gogledd

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi lansio ymchwiliad, ar ôl i’r hyn a allai fod yn tyrpentin lygru afon sy’n llifo i Lyn Padarn, ger Llanberis.

Hysbyswyd ni am y llygredd gan Dŵr Cymru yn gynharach heddiw ar ôl i’r sylwedd lifo i’w gwaith trin carthion drwy’r system dŵr wyneb.

Erbyn hyn, mae’r sylwedd wedi treiddio i Afon y Bala sy’n cyflenwi Llyn Padarn. Mae hyn wedi effeithio ar olwg yr afon ac wedi achosi arogl annymunol cryf.

Mae swyddogion wedi bod ar y safle ac wedi cydweithio â Dŵr Cymru i olrhain y ffynhonnell.

Mae hyn wedi cael ei ganfod, a bellach mae swyddogion yn ymchwilio i achos y digwyddiad hwn ac maent yn asesu unrhyw effaith posibl ar fywyd gwyllt a’r amgylchedd.

Bydd Cyngor Gwynedd yn gosod arwyddion i rybuddio ymdrochwyr rhag nofio yn Afon y Bala.

Mae’r ymchwiliad yn parhau.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.