Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.

Pysgota’n anghyfreithlon am Lyswennod

Three men bringing in nets from the river one man who is illegal fishing has his face blanked out

Cafodd dyn ei ddal ar amheuaeth o bysgota'n anghfreithlon yn ystod cyrch gan Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) a thim Troseddol Wledig Heddlu Gogledd Cymru yn gynnar yn y bore.

Tra’n ymchwilio canfu bod y dyn wedi dal nifer o Llysywennod Ewropeaidd, yn ogystal a physgodyn lledod.

Mae'r Llyswennod Ewropeaidd yn rhywogaeth sy’n cael eu gwarchod oherwydd eui bod yn dirywio mewn niferoedd ers sawl degawd.

Meddai Matt Roberts, Arweinydd Tîm Troseddau Amgylcheddol y Gogledd o Adnoddau Naturiol Cymru:

"Rydym yma i ddiogelu rhywogaethau mewn perygl megis  Llyswennod Ewropeaidd.

"Am 05:35am heddiw (dydd Iau, 4 Awst) yn ystod patrôl cyffredinol canfu dyn a'i gadw yn defnyddio rhwyd fyke anghyfreithlon ar Balderton Brook, un o lednentydd Afon Dyfrdwy.

"Cafodd ei gyfweld gan swyddogion a’i  rhoi gwybod i Uned Troseddau  Pysgodfeydd Troseddau. "Cymerwyd y rhwyd ymaith o berchnogaeth y dyn a rhoddwyd y pysgod yn ôl yn y dŵr."

"Os byddwch yn gweld unrhyw un yn pysgota anghyfreithlon neu rywbeth amheus ffoniwch llinell gymorth Cyfoeth Naturiol Cymru ar 0800 807060."

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.