Pencampwr byd beicio mynydd i agor trac sgiliau newydd yng Nghanolbarth Cymru

Pencampwr byd beicio mynydd i agor trac sgiliau newydd yng Nghanolbarth Cymru

CYHOEDDWYD: 16 CHWEF 2017

Fe fydd Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn dathlu agor eu hardal sgiliau beicio mynydd newydd gyda Phencampwr Byd mewn beicio mynydd fwy na dwywaith, Rachel Atherton.

Mae’r buddsoddiad o £30,000 ym Mwlch Nant yr Arian, ger Aberystwyth, yn cael ei agor yn swyddogol gyda diwrnod llawn gweithgareddau, ar ddydd Sadwrn 4 Mawrth am 10yb.

Bydd y trac pwrpasol newydd yn rhoi cyfle i bobl o bob oedran i ymarfer techneg neu i wella sgiliau cyn rhoi tro ar y llwybrau hirach sy’n cychwyn o’r ganolfan ymwelwyr.

Dewiswyd y safle yn ofalus fel nad yw’n effeithio ar y llwybrau eraill neu’r olygfa o’r llyn.

Dywedodd Julian Barnes, Arweinydd Tîm Canolbarth Cymru, Cyfoeth Naturiol Cymru:

“Rydym yn falch i edrych ar ôl y safle arbennig lle gall pobl fod yn egnïol, yn iach a mwynhau popeth gall natur ei gynnig.

“Mae gan y trac nifer o ddolennu gyda phethau fel rholyddion a phennau bwrdd, fel gall beicwyr gael hwyl ac ymarfer eu sgiliau.”

“Mae Bwlch Nant yr Arian yn wych ar gyfer beicio mynydd, ond hefyd yn lle ffantastig i bobl fynd i gerdded, rhedeg a marchogaeth ceffylau.”

Bu CNC yn gweithio ar y cyd gyda Summit Cycles, sydd wedi’u lleoli yn Aberystwyth, i drefnu’r digwyddiad.

Croesawir pobl i'r canolfan ymwelwyr o 10yb i roi cynnig ar y trac ac edrych o amgylch stondinau beicio mynydd Summit Cycles, Trek Bikes a Chlwb Beicio Ystwyth.

Bydd Rachel Atherton yn torri’r rhuban yn swyddogol am 11am, ochr yn ochr ag aelod o fwrdd CNC a Dirprwy Gadeirydd, Dr Madeleine Havard.

Hefyd fydd un ymwelydd lwcus yn ennill gwobr o Ffrâm Beic Mynydd (Dirt Jump) ‘Trek Ticket’ gwerth £600, fel y defnyddir gan Atherton Racing.

Parhaodd Julian,  

“Mae ein hamgylchedd yng Nghymru yn werth o leiaf £8.8 biliwn i economi Cymru bob blwyddyn - a gobeithiwn bydd y trac newydd cyffrous hwn yn helpu i ddod â hyd yn oed mwy o bobl i’r ardal.

“Bydd yr agoriad swyddogol yn ffordd wych i ddathlu’r ychwanegiad newydd gydag ymwelwyr a phobl leol.”

Fe fydd y Barcutiaid yn dal i gael eu bwydo am 2.00yp.

Gellid ymgyfarwyddo ag amserlen y lansiad a dod o hyd i’r newyddion diweddaraf drwy ddilyn Bwlch Nant yr Arian ar Facebook.

Llun gan Isac Paddock

Adborth