Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Ddull Comisiynu newydd CNC ar gyfer ariannu

Digwyddiadau rhanddeiliaid allanol

Dros y flwyddyn ddiwethaf, mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi bod yn nodi heriau allweddol sy'n wynebu'r amgylchedd Cymru. 

Bydd arian a chefnogaeth arall, ar gael i sefydliadau a all gynnig prosiectau i ymateb i'r heriau hyn.

Eleni, bydd Cyfoeth Naturiol Cymru yn symleiddio'r broses ymgeisio, gan wahodd datganiadau o ddiddordeb gyntaf. Bydd ymgeiswyr llwyddiannus wedyn yn cael gwahoddiad i wneud cais llawn.  

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau i gyflwyno heriau ac i lansio'r alwad am ddatganiadau o ddiddordeb. Byddwn hefyd yn egluro sut y bydd y broses gwneud cais yn gweithio ynghyd â sesiwn ar gyfer cwestiynau ac atebion.

Dyddiadau

 

 

Cynhelir Gweminar i’r rheini sy’n methu mynychu’r digwyddiadau, ar ddydd Mawrth, 5 Rhagfyr 2017.

Amser: 10:15 – 11:45

Os hoffech chi gofrestru ar gyfer y weminar, e-bostiwch: external.funding@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

 

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.