Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.

Ddull Comisiynu newydd CNC ar gyfer ariannu

24, 27 & 28 Tachwedd |1300 – 1600 | Canolbarth, Gogledd a Dde Cymru

Digwyddiadau rhanddeiliaid allanol

Dros y flwyddyn ddiwethaf, mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi bod yn nodi heriau allweddol sy'n wynebu'r amgylchedd Cymru. 

Bydd arian a chefnogaeth arall, ar gael i sefydliadau a all gynnig prosiectau i ymateb i'r heriau hyn.

Eleni, bydd Cyfoeth Naturiol Cymru yn symleiddio'r broses ymgeisio, gan wahodd datganiadau o ddiddordeb gyntaf. Bydd ymgeiswyr llwyddiannus wedyn yn cael gwahoddiad i wneud cais llawn.  

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau i gyflwyno heriau ac i lansio'r alwad am ddatganiadau o ddiddordeb. Byddwn hefyd yn egluro sut y bydd y broses gwneud cais yn gweithio ynghyd â sesiwn ar gyfer cwestiynau ac atebion.

 

Lleoliadau a dyddiadau

Cynhelir 3 digwyddiad ledled Cymru, a gofynnwn i chi gofrestru am eich lle:

 

Canolbarth Cymru:  Dydd Gwener 24 Tachwedd 2017.

Lleoliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Ffordd Penglais, Aberystwyth SY23 3BU

Amser: 13:00 – 16:00

Cofrestrwch yma

 

Gogledd Cymru: Dydd Llun 27 Tachwedd 2017

Lleoliad:  Canolfan Fusnes a Chynadleddau Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst LL26 0DF

Amser: 13:00 – 16:00

Cofrestrwch yma

 

De Cymru: Dydd Mawrth 28 Tachwedd 2017

Lleoliad: TechHub Abertawe, 221 Stryd Fawr, Abertawe SA1 1NW

Amser: 13:00 – 16:00

Mae’r digwyddiad hwn bellach yn llawn.

 

Mae nifer y lleoedd yn gyfyngedig ac felly 2 gynrychiolydd ar y mwyaf o bob sefydliad a all fynychu.

Mae croeso i ymwelwyr y digwyddiadau hyn fynychu sesiwn fore Environet yng nghwmni siaradwyr o Lywodraeth Cymru, Canolfannau Cofnodion Amgylcheddol Lleol, Siopa Teg a Cadwch Gymru’n Daclus. Bydd sesiwn y bore yn cael ei dilyn gan ginio a rhwydweithio,  Gweler rhagor o fanylion.

Gwahoddir ymelwyr i e-bostio environet@wcva.org.uk i gofrestru eu diddordeb mewn cael stondin i arddangos eu gwybodaeth eu hunain.

 

Cynhelir Gweminar i’r rheini sy’n methu mynychu’r digwyddiadau, ar ddydd Mawrth, 5 Rhagfyr 2017.

Amser: 10:15 – 11:45

Os hoffech chi gofrestru ar gyfer y weminar, e-bostiwch: external.funding@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

 

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.