Canolbwyntio ar goredau, gydag Ollie Lowe

Canolbwyntio ar goredau, gydag Ollie Lowe

CYHOEDDWYD: 03 ION 2017

AWDUR:

Ers bron i dair blynedd, rwyf wedi bod yn rhan o Grwp Llywio Cynllun gan y Construction Industry Research and Information Association (CIRIA), yn ail- ysgrifennu’r hyn a elwir yn anffurfiol yn yr Arweinlyfr Cored – neu ganllaw y diwydiant ar sut i adeiladu coredau.

Ers i’r Arweinlyfr cyntaf gael ei gyhoeddi 13 mlynedd yn ôl, mae effaith coredau fel rhwystr i gysylltedd ecosystemau, ac fel risg i iechyd a diogelwch wedi’i astudio yn fwy manwl a’I dderbyn yn fwy eang.

Maae’r canllaw newydd yn ddogfen gynhwysfawr, sy’n rhoi cyngor ar bob agwedd ar goredau.  

Tra bo’r ddogfen newydd yn hirach na’r un flaenorol, mae’n hawdd ei hastudio gan ei bod yn cyfeirio’r darllenydd boed yn berchennog, yn rheoleiddiwr neu’n ddefnyddiwr coredau.

Dwi’n falch fod holl gostau ac effeithiau coredau’n cael eu hystyried yma mewn ffordd holistig. Mae hyn yn adlewyrchu’n llawer gwell flaenoriaethau CNC a Llywodraeth Cymru ar wasanaethau ecosystemau, defnydd cynaliadwy o adnoddau naturiol a sicrhau amgylchedd iach I genedlaethau’r dyfodol.

Felly, mae yma enghraifft wych o sut mae CNC a geomorffoleg yn helpu’r amgylchedd ehangach. A bydd y ddogfen yn help mawr i’r rhai ohonom sy’n rheoli, trwyddedu, a gweithio ym maes coredu. 

Mae’r canllaw newydd ar gael drwy’r linc yma http://www.ciria.org/Resources/Free_publications/River_weirs.aspx 

Roedd Grwp Llywio’r Cynllun yn cynrychioli nifer eang o feysydd gan gynnwys rheoleiddwyr, cynghorwyr, ymddiriedolaethau ac ymgynghorwyr ar draws Prydain er mwyn dod â gwybodaeth eang at ei gilydd ynglyn â choredau. Cewch fwy o wybodaeth gan Oly Lowe

 

 

 

 

 

 
Adborth